26/07/2014 POVODOM IZBORA PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA

25/07/2014 POVODOM ODLUKE USTAVNOG SUDA DA ODREDBE POSLOVNIKA SKUPŠTINE CRNE GORE O IZBORU VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽIOCA (VDT) NIJESU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM CRNE GORE
25/07/2014
01/08/2014 OBEZBIJEDITI DA ZA SVE KANDIDATE ZA IZBOR ZA DRŽAVNOG TUŽIOCA VAŽI ISTI KRITERIJUM
01/08/2014

26/07/2014 POVODOM IZBORA PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA

Akcija za ljudska prava (HRA) izražava žaljenje zbog odluke Sudskog savjeta da sprovede izbor predsjednika Vrhovog suda, iako su njegovi članovi bili obaviješteni da je Ustavnom sudu upućena inicijativa da ocijeni ustavnost zakonom propisanog postupka izbora.

U slučaju da Ustavni sud odluči da su spomenute odredbe neustavne, kao što se to desilo sa postupkom izbora VDT a, to bi značilo i da je Vesna Medenica na neustavan način izabrana za predsjednicu Vrhovnog suda. Time bi se dovela u pitanje zakonitost radnji koje gospođa Medenica bude preduzimala kao organ uprave u Vrhovnom sudu, kao i rad Sudskog savjeta, čija je članica po položaju.

U inicijativi za ocjenu ustavnosti, koju je HRA uputila Ustavnom sudu, a o kojoj su dan uoči sjednice informisani predsjednik i članovi Sudskog savjeta, ukazano je da su odredbe Zakona o sudskom savjetu, u vezi postupaka izbora i razrješenja predsjednika Vrhovnog suda u suprotnosti sa Ustavom.

Kao i kod dopisivanja trećeg kruga izbora Vrhovnog državnog tužioca, opet je u pitanju problem da je zakonom – aktom niže pravne snage – materija propisana Ustavom uređena na drugačiji način.

Ustavom je predviđeno da Opšta sjednica Vrhovnog suda, koju čine sve sudije tog suda, Sudskom savjetu predlaže kandidata za predsjednika suda. Međutim, Zakon o sudskom savjetu (član 28a), propisuje da Sudski savjet raspisuje javni poziv, procjenjuje prijave i listu kandidata koji ispunjavaju uslove dostavlja Opštoj sjednici Vrhovnog suda, koja onda bira jednog kandidata i predlaže ga Sudskom savjetu.

Dakle, na osnovu zakonske intervencije, Opšta sjednica ne dolazi samostalno do imena kandidata već je ograničena onim kandidatima, koji su se prijavili na javni konkurs, odnosno, koje joj proslijedi Sudski savjet nakon što ocijeni da li ispunjavaju uslove za izbor. Osim toga, da je ustavotvorac htio da se za izbor predsjednika Vrhovnog suda sprovodi javni poziv, on bi to naglasio na isti način kao kod izbora Vrhovnog državnog tužioca, u amandmanu X.

Budući da je postupak izbora novog predsjednika Vrhovog suda bio u toku, HRA je predložila Ustavnom sudu da donese naredbu kojom se do donošenja konačne odluke obustavlja izvršenje pojedinačnih radnji koje se sprovode na osnovu osporene odredbe, odnosno naredi obustavu izbora predsjednika Vrhovnog suda.