01/07/2014 POVODOM PRELIMINARNOG IZVJEŠTAJA RADNE GRUPE UN ZA PRINUDNE NESTANKE

01/07/2014 POVODOM NAPADA NA EKIPU DNEVNIH NOVINA
01/07/2014
08/07/2014 POVODOM IZVJEŠTAVANJA O PUŠTANJU NA SLOBODU OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO
08/07/2014

01/07/2014 POVODOM PRELIMINARNOG IZVJEŠTAJA RADNE GRUPE UN ZA PRINUDNE NESTANKE

Preliminarni nalazi Radne grupe UN za prinudne nestanke saopšteni juče, kao i nedavni zaključci Komiteta protiv torture, pokazuju da i UN, kao i Evropska unija, detaljno obraća pažnju na procesuiranje ratnih zločina u Crnoj Gori. Kao i Komitet prije nje, i Radna grupa je izrazila zabrinutost zbog toga što su slučajevi Bukovica i Deportacija pravosnažno završeni bez utvrđivanja bilo čije odgovornosti za zločine, zbog toga što sudovi pogrešno tumače međunarodno humanitarno pravo i ne primjenjuju potpuno domaće pravo.
Radna grupa UN je dodala i da je sud presudu za Deportaciju zasnovao na zabrinjavajućoj ”pravnoj teoriji prema kojoj neka od djela ne predstavljaju ratne zločine bilo zbog toga što sukob u BIH ne predstavlja međunarodni oružani sukob ili zato što Crna Gora nije bila dio tog sukoba”.

Podsjećamo da smo vršiocu dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Veselinu Vučkoviću podnijeli inicijativu za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti protiv presude Apelacionog suda u predmetu Deportacija, upravo zbog toga što je sud u tom slučaju proizvoljno primijenio pravo, insistirajući na pravno irelevantnoj, ali politički bitnoj činjenici o karakteru oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, tvrdeći da zbog toga što sukob u BiH navodno nije bio međunarodnog karaktera, okrivljeni za ratni zločin iz Crne Gore u vezi sa tim sukobom ne mogu da odgovaraju za ratni zločin. Gospodin Vučković se o toj inicijativi nije izjasnio više od pola godine.

Neophodno je da Crna Gora za Vrhovnog državnog tužioca izabere osobu koja će umijeti i smjeti da obezbijedi suočavanje sa prošlošću kroz procesuiranje odgovornih za ratne zločine.