13/02/2012 Vanredno stanje i ljudska prava u Crnoj Gori

07/02/2012 Amandmani na Predlog zakona o unutrašnjim poslovima
07/02/2012
17/02/2012 Nevladine organizacije imaju i zakonsko i legitimno pravo da protestuju protiv vlasti
17/02/2012

13/02/2012 Vanredno stanje i ljudska prava u Crnoj Gori

Povodom uvođenja vanrednog stanja u Crnoj Gori, NVO Akcija za ljudska prava upozorava da prema Ustavu, čl. 25, vanredno stanje omogućava ograničavanje, odnosno odstupanje od značajnog broja garantovanih ljudskih prava. Podsjećamo da su prema međunarodnim ugovorima odstupanja od ljudskih prava dozvoljena samo u doba rata ili druge javne opasnosti koja prijeti opstanku nacije.

Vlada je dužna da vodi računa da za vrijeme vanrednog stanja prava građana mogu biti ograničena samo onoliko koliko je apsolutno neophodno da bi se ostvario opravdani cilj, tj. ”u obimu strogo određenom zahtjevima situacije” (Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima) odnosno ”u najnužnijoj mjeri koju iziskuje hitnost situacije” (Evropska konvencija o ljudskim pravima). Ograničenje prava može da traje samo onoliko koliko je neophodno.

Od kad je uvedeno vanredno stanje, naredbe Vlade, odnosno gradonačelnika Podgorice, nisu praćene navođenjem konkretnog cilja zbog koga je svaka mjera uvedena, a bez toga nije moguće procijeniti da li je ona bila stvarno i neophodna. Takođe, sve naredbe nisu integralno objavljene, tako da se građani informišu iz medijskih komentara i neformalnih izvora.

1) Primjera radi, pravo na slobodu kretanja ograničeno je primjenom ovlašćenja, koje je naredbom premijera dato predsjednicima opština, da kretanje privatnim motornim vozilima mogu da ograniče ili i potpuno zabrane. Ova mjera je apsolutno primjenjena u Podgorici, tako što je potpuno zabranjeno kretanje svim privatnim motornim vozilima, a sinoć je najavljeno i oduzimanje vozila koja zabranu budu prekršila. Cilj za uvođenje ovako ozbiljnog ograničenja nije naveden. Ostalo je da se pretpostavi da je to učinjeno da ne bi došlo do zaglavljivanja vozila u neraščišćenim ulicama i da se smanji potreba za hitnim čišćenjem ulica. Ali, da li je moguće da su baš sve ulice u Podgorici neprohodne, kao i da sva vozila, uključujući i terenska vozila i ona sa postavljenim lancima i drugom zimskom opremom ne bi mogla bezbjedno da se kreću i omoguće građanima da se lakše i blagovremeno prebace na posao, s obzirom na činjenicu da je, krajnje kontradiktorno, za danas najavljen redovan radni dan?! Smatramo da je ova mjera – prekomjerna i neproporcionalna opravdanom cilju koji se samo pretpostavlja. Pozivamo nadležne da ovu mjeru preciziraju tako što će objaviti u kojim djelovima grada i u kom periodu je vožnja zabranjena i za koji tip vozila sa ili bez zimske opreme, te da odrede izuzetke kao što su npr: prevoz djece, proputovanje, zdravstveni razlozi, sjedinjenje porodice, prevoz osoba sa invaliditetom i sl.

2) Nije jasno ni zbog čega je bilo neophodno zabraniti sve posjete svim bolnicama, bez izuzetka? Zbog čega od ove zabrane posjeta nisu izuzeti roditelji kojima nije omogućeno da borave u bolnicama sa svojom maloljetnom djecom ili porodicama najtežih bolesnika kojima je neophodna njihova dodatna njega, a kojima je ovom mjerom zabranjeno da ih posjete, pa makar došli i pješice?! Pozivamo nadležne da razmotre uvođenje izuzetka za posjete roditelja djeci i najtežim bolesnicima kojima je posebno potrebno prisustvo porodice.

Podržavamo napore i Vlade i drugih da se organizuje spasavanje u otežanim vremenskim uslovima, ali podsjećamo da vanredne mjere kojima se građanima na prečac ograničavaju prava moraju biti opravdane konkretno istaknutim ciljem i precizirane tako da budu strogo neophodne za ostvarenje opravdanog cilja.

Takođe, očekujemo da će Vlada podnijeti Skupštini na potvrđivanje sve uredbe – naredbe – sa zakonskom snagom, čim Skupština bude u mogućnosti da se sastane, u skladu sa čl. 101 Ustava.