17/02/2012 Nevladine organizacije imaju i zakonsko i legitimno pravo da protestuju protiv vlasti

13/02/2012 Vanredno stanje i ljudska prava u Crnoj Gori
13/02/2012
19/02/2012 Saopštenje povodom Svjetskog dana socijalne pravde
19/02/2012

17/02/2012 Nevladine organizacije imaju i zakonsko i legitimno pravo da protestuju protiv vlasti

Povodom stava premijera Igora Lukšića, koji je sinoć ponovio u emisiji ”Načisto” TV Vijesti, a koji su danas prenijele i novine Vijesti:

”… NVO treba da se bave aktivnostima koje ih karakterišu kao dio civilnog sektora, a svuda u svijetu NVO nisu opozicione organizacije, već su partneri Vlade da riješe probleme kroz različite projektne aktivnosti. I zato i dobiju donacije. Znači, oni ne dobijaju donacije da organizuju proteste, nego da pomažu Vladi da riješe pojedine probleme…”

naglašavamo pravo nevladinih organizacija da organizuju javne proteste i protiv vlasti.

Organizacije građanskog društva ili nevladine organizacije imaju pravo da izaberu ciljeve svog djelovanja kao i načine za ostvarivanje tih ciljeva dok god su im sredstva i ciljevi nenasilnia posebno ako su usmjereni na zaštitu ljudskih prava, što uključuje i poboljšanje socijalnog položaja stanovništva.

Pravo na organizovanje protesta i protiv vlasti, legitimno je i zakonito pravo nevladinih organizacija i u Crnoj Gori, kao i u svim drugim državama svijeta koje su prihvatile minimalne standarde ljudskih prava na slobodu mišljenja, izražavanja, okupljanja i udruživanja. Svakodnevno smo svjedoci antivladinih protesta NVOa širon svijeta od Green Peace-a do Otpora.

Pravo je i svakog donatora da odluči da li će ili ne podržati nevladine organizacije koje su spremne i da organizuju proteste protiv neke vlasti, ali istorija pokazuje da i privatni i državni fondovi vodećih demokratskih država i Evrope i SAD permanentno pomažu NVOe koji organizuju i nenasilne demonstracije, protestne šetnje, dijeljenje letaka i druge vidove protesta i protiv odluka Vlada.Vrhunac demokratije je da sama država finansira NVO-e koji su spremni da javno zatraže ostavku njenih ministara ili i cijele Vlade i takvih primjera je bilo čak i u Crnoj Gori npr. u slučaju bivšeg ministra Dinoše.

Uloga NVO nije da budu samo tihi savjetnik vlada o tuđem trošku, već i njihov javni korektiv, neko ko pokreće javnu debatu, podstiče i građane i Vladu na razmišljanje i promjene i to čine ako treba i na javnim skupovima, koje organizuje u skladu sa zakonom. Pravo je i svakog pojedinca, kao i NVO da izađe na ulicu i traži smjenu Vlade. Pitanje da li će takvi zahtjevi dobiti političku podršku nije povezano s pravom da se oni izraze i kroz protest.

Svi koji se usude da izađu na javnu scenu izlažu se ocjeni i sudu javnosti. Vlada, za razliku od NVO, pored toga ima i moć da odlučuje o tome hoće li biti struje i da li ćemo živjeti bolje ili gore.

Ali ono što više nikako ne bi smjela je da odlučuje o tome ko će i kako će imati pravo da protiv nje javno protestuje.