Pismo nevladinih organizacija predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću

ISTRAŽIVANJE O HOMOFOBIJI U CRNOJ GORI
25/10/2009
Protestno pismo zbog načina izbora Ombudsmana
05/11/2009

Pismo nevladinih organizacija predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću

Poštovani gospodine Vujanoviću,obraćamo Vam se da bismo Vas obavijestili o rezultatima istraživanja javnog mnjenja koji pokazuju zabrinjavajući stepen homofobije u Crnoj Gori, očigledno izazvan nedovoljnim informisanjem stanovništva.

Rezultati istraživanja koje Vam dostavljamo u prilogu pokazuju da 71% građana Crne Gore smatra da je homoseksualnost bolest, dok čak 58% očekuje od državnih organa da rade na suzbijanju homoseksualnosti. Čak 67% smatra da je Srpska pravoslavna crkva u pravu što osuđuje homoseksualnost.

S druge strane, činjenica da se izuzetno visok procenat građana slaže s tvrdnjom „svako ima pravo na svoje seksualno opredjeljenje ako ne ugrožava druge” (89%), da ipak većina smatra da su homoseksualci ljudi kao i svi drugi (60%), a da bi samo manjina prestala da glasa za stranku koja počne da zagovara prava homoseksualaca (39%), daje nadu da odgovarajuća obrazovna kampanja može da unaprijedi kulturu ljudskih prava i obezbijedi pravo na privatnost i dostojanstven život ljudi koji pripadaju seksualnim manjinama u našoj državi.

U skladu sa svjetskom statistikom, prema kojoj seksualnim manjinama pripada 5-10% stanovništva, pretpostavljamo da u Crnoj Gori živi od 30.000 do 62.000 ljudi homoseksualne orijentacije. Ugroženi predrasudama i često psihičkim i fizičkim nasiljem okoline, oni po pravilu kriju svoju seksualnu orijentaciju, koju niti mogu niti treba da mijenjaju. Nedostatak prijava slučaja nasilja i diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije uopšte ne znači da takvih slučajeva nema, kako naša istraživanja pokazuju, već da se takvi slučajevi od straha ne prijavljuju. Evropska komisija u izvještaju o napretku Crne Gore za 2009. godinu naglašava da su osobe koje pripadaju LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) populaciji marginalizovane i diskriminisane u crnogorskom društvu.

Imajući u vidu da Vi kao predsjednik države tradicionalno uživate veliko povjerenje građana, imajući u vidu opredjeljenje zapisano Ustavom da Crna Gora bude država posvećena zaštiti ljudskih prava svih ljudi, kao i činjenicu da je Crna Gora jedna od 66 država svijeta koje su prihvatile zajedničku izjavu u okviru Ujedinjenih nacija o zaštiti seksualnih manjina od nasilja i drugih vidova diskriminacije, te da je Svjetska zdravstvena organizacija prije dvadeset godina skinula homoseksualnost sa liste bolesti, pozivamo Vas da snagu svog autoriteta upotrijebite da građanima objasnite kako njihova djeca i drugi sugrađani homoseksualne orijentacije nijesu bolesnici ili osobe koje ne bi trebalo uvažavati kao i sve druge ljude. Od Vas očekujemo da naglasite važnost uvažavanja ljudskih i intelektualnih kapaciteta svake osobe, umjesto nepristojnog i nezakonitog ocjenjivanja njene privatnosti.

Cijenimo da bi ovakav Vaš javni nastup mogao doprinijeti unapređenju sadašnjeg stanja i više od nekakve skupe marketinške kampanje.

Pozdravljamo Vas s poštovanjem i stojimo Vam na raspolaganju za bilo kakve dodatne informacije.

_
Antidiskriminacioni centar EKVISTA

ANIMA – centar za žensko i mirovno obrazovanje

Akcija za ljudska prava

Centar za građansko vaspitanje

Centar za monitoring – CEMI

Forum mladi i neformalna edukacija

Inicijativa mladih za ljudska prava

Juventas

Liga žena glasača u Crnoj Gori

Međunarodni forum „Crna Gora”

Sigurna ženska kuća

SOS telefon za djecu i žene žrtve nasilja – Nikšić

Ženska akcija

Aleksandar Saša Zeković, istraživač kršenja ljudskih prava