SUD POLA GODINE ČEKA NA MIŠLJENJE MEDICINSKOG ODBORA KOJI NE POSTOJI

Zašto još uvijek nije regulisan status civilnih žrtava rata?!
04/06/2024
UNAPRIJEDITI TEKSTOVE ZAKONA O PRAVOSUĐU
05/06/2024

SUD POLA GODINE ČEKA NA MIŠLJENJE MEDICINSKOG ODBORA KOJI NE POSTOJI

Danas je Osnovni sud u Podgorici po šesti put odložio suđenje za policijsku torturu, čekajući na nalaz medicinskog odbora koji nije ni formiran. Neprihvatljivo je da se četiri pune godine od policijske torture ne stiže ni do prvostepene presude.

Policijski inspektori Danilo Grbović, Dalibor Ljekočević, Bojan Vujačić, Ivan Peruničić i Nemanja Vujošević optuženi su za iznuđivanje iskaza teškim nasiljem od Marka Boljevića u istrazi „bombaških napada” 25. maja 2020. godine. Oni su ranije suspendovani sa zakašnjenjem od 9 mjeseci zbog propusta ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića da blagovremeno postupi u skladu sa zakonom.

Suđenje inspektorima se odlaže već pola godine zbog izostanka mišljenja Komisije sudsko-medicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Podgorici o uzročno-posljedičnoj vezi između pretrpljenog stresa kod oštećenog i nastanka njegovog trajnog oboljenja, te tačnog vremena nastanka tjelesnih povreda. Mišljenje je zatraženo još 30. novembra 2023. godine.

Zbog velikog kašnjenja, Akcija za ljudska prava se prije mjesec dana obratila Medicinskom fakultetu sa zahtjevom za pristup informacijama o sastavu i radu Sudsko-medicinskog odbora. U međuvremenu smo obaviješteni da u 2024. godini nije bilo nijednog vještačenja od strane ovog odbora, jer je u toku utvrđivanje njegovog novog saziva, “koji će biti predložen na nekoj od sljedećih sjednica Vijeća”.

Činjenica da odbor tokom proteklih šest mjeseci nije ni postojao, a da Sud o tome nije obaviješten, ukazuje na ozbiljne probleme u komunikaciji između državnih institucija, koji utiču na blagovremeno postupanje u predmetima i ostvarivanje pravde. Da je sud bio obaviješten da Medicinski fakultet u dogledno vrijeme neće moći da obezbijedi traženo vještačenje, mogao je to vještačenje zatražiti od nekog drugog stručnog tijela iz regiona koje bi ga do sada već obavilo. Ovako, i dalje je neizvijesno kada će ovo suđenje moći da se okonča.

Policijske inspektore državno tužilaštvo tereti da su Boljevića u maju 2020. godine mučili elektro-šokerima, udarali bokserskim rukavicama, bejzbol palicama i pesnicama u gornji dio tijela i po tabanima, da su mu prijetili ubistvom i repetiranjem pištolja pored glave, da su ga davili, ponižavali, napisali oproštajno pismo upućeno njegovoj porodici i prijetili mu da će mučiti i ubiti njegovu porodicu, kao i djevojku, da bi mu iznudili lažni iskaz koji je teretio Jovana Grujičića i Benjamina Mugošu za postavljanje eksploziva. Grujičić i Mugoša su takodje pretrpjeli policijsku torturu. Za iznudjivanje iskaza od Mugoše optužen je policijski inspektor Dalibor Ljekočević dok za mučenje Grujičića još uvijek nije niko.