Alarmantno nizak odziv: 9 prijavljenih za 41 poziciju pripravnika u crnogorskim sudovima

OTVOREN KONKURS ZA PRAVNOG ASISTENTA/PRAVNU ASISTENTKINJU
28/03/2024
OMBUDSMAN O ISTRAŽIVANJU PRIJAVE TORTURE MILA JOVANOVIĆA: NEDJELOTVORNA ISTRAGA ODT U PODGORICI
08/04/2024

Alarmantno nizak odziv: 9 prijavljenih za 41 poziciju pripravnika u crnogorskim sudovima

Veoma mali broj prijava na oglas Vrhovnog suda Crne Gore za prijem pripravnika u sudovima zahtijeva dodatne mjere.

Na javnom oglasu za prijem pripravnika/ca u sudovima, objavljenom 26. januara 2024. godine, tražena je 41 osoba, ali se prijavilo samo 9. Iz tog razloga, brojni sudovi, uključujući Privredni sud Crne Gore, Upravni sud Crne Gore, kao i osnovni sudovi u Danilovgradu, Kotoru, Herceg Novom, Beranama, Plavu, Viši sud za prekršaje i Sud za prekršaje u Bijelom Polju, ostali su bez pripravnika.

Ovaj problem dodatno doprinosi problemu nedostatka kadra u sudstvu. Nedavno je predsjednik Sudskog savjeta objavio da sudskom sistemu nedostaje čak 58 sudija ili oko 17%. Niska zainteresovanost za ovaj poziv ukazuje na potrebu da se sudijski posao učini atraktivnijim, te da se uslovi rada moraju poboljšati.

Kako HRA saznaje, kandidate obeshrabruje i to što se oglasom kao uslov za razmatranje prijave zahtijeva izvod iz evidencije ličnog kartona nezaposlenog lica. Drugim riječima, ako žele da njihove prijave budu razmotrene, zaposleni kandidati moraju dati otkaz na trenutnim poslovima bez ikakve sigurnosti da će biti izabrani za poziciju pripravnika. HRA smatra da bi bilo dovoljno propisati da će prednost prilikom izbora imati nezaposleni kandidati i tako omogućiti veći broj prijava.

Da bi se situacija popravila i blagovremeno planiralo popunjavanje pravosudnih funkcija, potrebno je podrobnije ispitati razloge za nezainteresovanost mladih pravnika za pripravnički rad u sudovima, unaprijediti uslove rada, i učiniti pozicije u sudskom sistemu privlačnijim mladim pravnicima u saradnji sa Pravnim fakultetima.