NASTAVLJENO SUĐENJE ZBOG TORTURE NAD BENJAMINOM MUGOŠOM: ISKAZI SVJEDOKA DEMANTUJU ODBRANU OKRIVLJENOG LJEKOČEVIĆA

Apel 21 NVO da Vlada Crne Gore odustane od podrške Saudijske Arabije za organizaciju svjetske izložbe EXPO 2030
23/11/2023
VRATITI GRAĐANSKOM OBRAZOVANJU STATUS OBAVEZNOG PREDMETA
24/11/2023

NASTAVLJENO SUĐENJE ZBOG TORTURE NAD BENJAMINOM MUGOŠOM: ISKAZI SVJEDOKA DEMANTUJU ODBRANU OKRIVLJENOG LJEKOČEVIĆA

Pred Osnovnim sudom u Podgorici juče je nastavljeno suđenje Daliboru Ljekočeviću, policijskom inspektoru optuženom za iznuđivanje iskaza od Benjamina Mugoše u maju 2020. godine u okviru istrage bombaških napada na kuću Duška Golubovića i lokal Grand. Tri osobe su mučene u policiji u istom cilju davanja lažnog iskaza  – Benjamin Mugoša, Marko Boljević i Jovan Grujičić.

Na jučerašnjem suđenju svjedočili su Srđan Korać, načelnik Stanice kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici u Centru bezbjednosti Podgorica, neposredno nadređen okrivljenom Ljekočeviću, policijski inspektor Danilo Grbović, koji je vršio pretres Mugošinog stana, a zatim ga doveo u CB Podgorica gdje je prema navodima optužnice mučen.

Korać je naveo da su u maju 2020. godine policijski službenici CB Podgorica radili na rasvijetljavanju bombaških napada na kuću službenika službi bezbjednosti Duška Golubovića i lokal „Grand“. „Dobili smo saznanja da je Benjamin Mugoša uključen u izvršenje ovih krivičnih djela, o čemu smo obavijestili tužiteljku Snežanu ŠiševićTada nam je naređeno da izvršimo pretres Mugošine kuće, nakon čega je on doveden u službene prostorije CB Podgorica. Tom prilikom je poligrafski testiran i prema mojim saznanjima odbijao je da sarađuje sa policijom. Tačnije, nije želio da da bilo kakvu izjavu. Tužiteljka je zatim odredila njegovo zadržavanjeO navodima o torturi saznao sam tek kasnije, iz medija.“ Korać je izjavio da se ne sjeća da je kritičnog dana u službenim prostorijama CB Podgorica sretao optuženog Ljekočevića, ni da je s njim komunicirao. Ne sjeća se ni ko je toga dana bio zadužen za pretres, ali tvrdi da o tome postoji pisani trag. Ipak, objasnio je da pisani trag ne postoji kada je u pitanju raspodjela poslova, jer se to određuje neposredno ili na kolegijumima svakog dana – zavisno od raspoloživosti policijskih službenika. Takođe, Korać nije znao ni ko je toga dana vršio opservacije lokacija za pretres, jer se ni o tome navodno ne sastavlja nikakav pisani dokument. Rekao je da toga dana nije vidio ni Benjamina Mugošu, koga od ranije poznaje.

Drugi svjedok, kolega okrivljenog, inspektor Danilo Grbović, ispričao je kako je 27. maja 2020. godine učestvovao u pretresu stana Benjamina MugošeKako se ispostavilo da Mugoša više nije živio u porodičnoj kući, već privatno sa suprugom, Grbović je do nove lokacije morao doći putem operativnih saznanja, nakon čega je opservaciju tog mjesta izvršio sam. Po sprovedenom pretresu, Grbović je sa kolegama sproveo Mugošu do CB Podgorica i odveo ga na poligrafsko testiranje. Testiranje je trajalo svega 10-15 min, nakon čega je Mugoša vraćen u službene prostorije. Na posebno pitanje suda, da li je svjedok toga dana vidio okrivljenog Dalibora Ljekočevića, te ko je vršio opservaciju prvobitne lokacije na kojoj je trebalo da se sprovede pretres Mugošine kuće, Grbović je odgovorio da tog dana ni u jednom trenutku nije ni vidio ni sreo Ljekočevića, a da opservacija porodične kuće Benjamina Mugoše nije bila potrebna jer su od ranije znali njenu lokacijuIskaz Grbovića se u ovom dijelu razilazi s odbranom okrivljenog koji je tvrdio kako je 27. maja 2020. godine „malo prije 6 časova ujutru bio na lokaciji na kojoj se nalazi porodična kuća Benjamina Mugoše“ radi njene opservacije, po nalogu koji je dobio od Srđana Koraća.

Na sledećem ročištu predviđeno je saslušanje tri policijska inspektora koja su kritičnog dana sarađivala sa Ljekočevićem, Nemanje Vujoševića, Ljubisava Strikovića i Radomana Vujičića

Mugoša je prijavio da ga je toga dana mučilo više policijskih službenika, međutim za sada je uspio da prepozna samo Dalibora Ljekočevića.

Akcija za ljudska prava (HRA) prati ovo suđenje i zalaže se za djelotvornu istragu i kažnjavanje torture u skladu sa međunarodnim standardima koji obavezuju Crnu Goru.