POVODOM SVJETSKOG DANA SLOBODE MEDIJA

Saopštenje IRCT – Crna Gora: Međunarodni savjet za rehabilitaciju žrtava torture pozdravlja početak dugo odgađanog suđenja za torturu i poziva na okončanje nekažnjivosti
03/05/2023
VLADA I SKUPŠTINA CRNE GORE DA OBUSTAVE ZAKONODAVNU DJELATNOST DO IZBORA NOVIH SASTAVA TIH ORGANA NA OSNOVU PARLAMENTARNIH IZBORA
04/05/2023

POVODOM SVJETSKOG DANA SLOBODE MEDIJA

Dok se ne rasvijetle ubistvo Duška Jovanovića, pokušaj ubistva Tufika Softića, ranjavanje i ostali pokušaji zastrašivanja Olivere Lakić, Crna Gora neće obezbijediti sve uslove za ostvarivanje slobode medija. Svi su ti novinari napadnuti zbog tekstova koje su objavili ili na kojima su radili. Takođe, mora se konačno saznati i ko je naredio napad na književnika Jevrema Brkovića i tom prilikom ubio Srđana Vojičića, kao i na novinare Željka Ivanovića, Mladena Stojovića, i druge, čiji su slučajevi naknadno opstruirani na način što su namjerno pogrešno procesuirani ili zastarjeli.

Vlade Duška Markovića i Zdravka Krivokapića, kao ni trenutna vlada u tehničkom mandatu, Dritana Abazovića, nijesu angažovale stranog eksperta za analizu istrage ubistva Duška Jovanovića, osnivača i glavnog urednika dnevnog lista Dan, iako je Komisija za praćenje istraga napada na novinare još 2018. godine zatražila od Vlade da angažuje takvog eksperta. Na Jovanovića je izvršen atentat 2004. godine, a do sada je procesuiran i osuđen samo jedan “saizvršilac”, Damir Mandić, za koga je utvrđeno da se nalazio u automobilu iz koga je pucano na Jovanovića, ali ne i da je on pucao. Izvještaj koji je sačinila Komisija za praćenje istraga napada na novinare na osnovu stanja u spisima, utvrdila je nedostatke u istrazi. Međutim, nema napretka u otkrivanju izvršilaca, a pogotovo ne nalogodavaca. Apelujemo i na međunarodne organizacije da se uključe i ponude Crnoj Gori pomoć oko angažovanja eksperta koji bi pomogao u rasvjetljavanju tog ubistva. Jovanović je u Danu objavljivao seriju tekstova o švercu cigareta i tvrdio da su u tome učestvovali najviši predstavnici vlasti.

Ni pet godina od ranjavanja novinarke Olivere Lakić ispred njene kuće 8. maja 2018. godine nije podignuta optužnica protiv izvršioca ni nalogodavaca. Poznat je identitet devet osumnjičenih izvršilaca, protiv kojih se vodi istraga još od 2019. godine. Međutim, nijesu otkriveni nalogodavci, koji su i najvažniji. Ona je pisala o nelegalnoj proizvodnji i švercu cigareta i organizovanom kriminalu u vezi sa tim.

Prema državnom tužilaštvu, u istrazi pokušaja ubistva novinara Tufika Softića iz 2007. godine nije nastupila zastarelost, ali u toj istrazi nema nikakvog napretka. Podsjećamo da je Softić među prvima pisao o organizovanim kriminalnim grupama na sjeveru Crne Gore i da je zbog toga napadnut dva puta, drugi put 2013. godine. I Ustavni sud i redovni sudovi su već zaključili da država nije sprovela djelotvornu istragu napada na Softića.

Odluku o obilježavanju Svjetskog dana slobode medija Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela je 1993. godine da bi podigla svijest o značaju slobode medija i podsjetila države da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju slobodu izražavanja koju garantuje Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.