IZABRATI SUDIJE I OMOGUĆITI RAD USTAVNOG SUDA

Crna Gora ne ispunjava preporuke UN Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava za suzbijanje siromaštva
17/10/2022
LOKALNI IZBORI I KRŠENJE PRAVA NA DJELOTVORNI PRAVNI LIJEK ZA ZAŠTITU BIRAČKOG PRAVA
28/10/2022

IZABRATI SUDIJE I OMOGUĆITI RAD USTAVNOG SUDA

Akcija za ljudska prava apeluje na poslanike i poslanice da danas glasaju o predloženim kandidatima za sudije Ustavnog suda i obezbijede funkcionisanje tog suda.

Upozoravamo da bi propuštanje da se izabere najmanje jedan sudija Ustavnog suda, od četiri predložena kandidata, značilo i da predstojeći lokalni izbori izgube legitimitet te da se unedogled odloži odlučivanje o važnim zahtjevima za ocjenu ustavnosti i zaštitu ljudskih prava, koji su već predugo u tom sudu.

Ustavnom sudu su već upućene dvije ili i tri žalbe u vezi predstojećih lokalnih izbora, o kojima nije mogao da odluči,  jer nema četvrtog sudije koji bi obezbijedio kvorum. Time je izborni proces već doveden u pitanje i prije samog glasanja u nedjelju, jer Ustavni sud konačno odlučuje ne samo o žalbama u vezi izbornih rezultata, već i o svim drugim žalbama u vezi izbornog procesa.

Uporno insistiranje poslanika na “dijalogu” prije glasanja o kandidatima za sudije, prema dosadašnjem iskustvu, znači poziv na političku trgovinu. Na takav način se politika uvodi u sud, koji je poslednja brana zaštite ljudskih prava na nivou države. Taj sud bi trebalo da čine stručnjaci koji sude po pravu, a ne po partijskim interesima.

Prilikom intervjua sa predloženim kandidatima u skupštinskom odboru nijesu dovedeni u pitanje ni njihova stručnost,  ni integritet, ni navodna partijska pripadnost, iako je to bila prilika da im se omogući da na sve takve prigovore odgovore.