Crna Gora ne ispunjava preporuke UN Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava za suzbijanje siromaštva

KOMENTAR IZVJEŠTAJA EVROPSKE KOMISIJE: I DALJE BEZ ZNAČAJNIJEG NAPRETKA U PROCESUIRANJU RATNIH ZLOČINA
14/10/2022
IZABRATI SUDIJE I OMOGUĆITI RAD USTAVNOG SUDA
21/10/2022

Crna Gora ne ispunjava preporuke UN Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava za suzbijanje siromaštva

Dan borbe protiv siromaštva u Crnoj Gori dočekan je i ove godine bez preciznih podataka o broju siromašnih i onih koji ne mogu da zadovolje ni osnovne egzistencijalne potrebe, kao i bez podataka o broju beskućnika ili osoba koje nemaju adekvatno stanovanje ni pristup osnovnoj infrastrukturi i servisima kao što su voda, grijanje, sanitarije i struja, kao i bez broja onih koji žive u prenatrpanim i strukturno nebezbjednim stanovima. Država do danas nije usvojila ni Strategiju za borbu protiv siromaštva, niti je njeno sačinjavanje planirano, sudeći prema Srednjoročnom programu rada Vlade 2022-2024.

Do danas nije usvojen ni podzakonski akt bilo koje vrste koji objašnjava kako se beskućnici zbrinjavaju, koje su im usluge dostupne i na koji način, pa tako službenici Centra za socijalni rad nemaju jasno definisane korake u postupku njihovog zbrinjavanja, što predstavlja ozbiljan problem.

Kao i naše kolege i koleginice iz “Žene Bara velikog srca” i “Banka hrane” vrlo smo zabrinuti zbog trenutno teškog socijalnog položaja najugroženijih kategorija stanovništva u Crnoj Gori.

Uvećanje socijalnih davanja za 8,7% (od jula 2022.) nije ni približno dovoljno, jer je materijalno obezbjeđenje četvoročlane porodice (MOP) još uvijek skoro 6 puta manje (130,27€) od cijene minimalne potrošačke korpe u Crnoj Gori (766,20€, avgust 2022, MONSTAT). Ovakva socijalna pomoć ne obezbjeđuje preživljavanje već podstiče razvoj sive ekonomije i ekonomsko izrabljivanje najsiromašnijih.

Apelujemo da se povećaju iznosi socijalnih (materijalnih) davanja tako da mogu da zadovolje osnovne potrebe korisnika, a i da se radno sposobni korisnici MOP-a podstiču na zapošljavanje.

Upozoravamo da je Crnoj Gori još 2014. godine Komitet UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava preporučio da poveća iznose socijalnih davanja i tako obezbijedi odgovarajući životni standard socijalno ugroženim osobama i porodicama, posebno nezaposlenima, starijima i osobama s invaliditetom, kao i da uspostavi sistem za prikupljanje statističkih podataka o sprovođenju ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, a da te preporuke do danas nijesu primjenjene. Državna delegacija će naredne godine tom Komitetu morati da objasni zašto država te osnovne preporuke za suzbijanje siromaštva nije bila u stanju da primjeni.