OSUDA NEZAKONITIH KOMENTARA NA PORTALIMA

Primjena Strategije za istraživanje ratnih zločina Državnog tužilaštva Crne Gore (2015-2021)
30/06/2021
Saopštenje nevladinih organizacija povodom pomilovanja zlostavljača žene i djece: PROTEST ZBOG PODRŠKE DRŽAVE NASILJU NAD ŽENAMA I DJECOM  
05/07/2021

OSUDA NEZAKONITIH KOMENTARA NA PORTALIMA

Foto: PR Centar

Akcija za ljudska prava (HRA) najoštrije osuđuje uvredljive i prijeteće komentare na portalu IN4S upućene Aleksandru Saši Zekoviću, dugogodišnjem aktivisti za ljudska prava, bivšem predsjedniku Savjeta za građansku kontrolu rada policije i koordinatoru i članu Savjeta Građanske inicijative “21. maj”. Ono što se dogodilo Zekoviću je samo jedan od primjera intenzivnog verbalnog nasilja koje hara internetom i, posebno, društvenim mrežama. Pozdravljamo brze reakcije portala koji je uklonio nezakonite komentare, i službenika policije, koji su već procesuirali jednu osobu koja je Zekoviću prijetila i očekujemo dosljedno procesuiranje svih koji su to zaslužili. Pozivamo medijske portale da pomognu suzbijanje narastajuće mržnje i netrpeljivosti tako što će dosljedno obezbjeđivati da komentari trećih lica budu u skladu sa zakonom.

Ispod teksta koji je portal IN4S objavio o reagovanju Saše Zekovića povodom hapšenja Podgoričanina Rista Jovanovića na Gazimestanu na Kosovu, Zeković je dobio na desetine uvredljivih komentara prijeteće sadržine, čime je pored ostalog i ugrožena njegova sigurnost, što predstavlja i krivično djelo.

Uredništvo portala IN4S je uklonilo nezakonite komentare postupajući po prijavama Zekovića u dva navrata, u skladu sa Zakonom o medijima.

Prema Zakonu o medijima, portal je dužan da ukloni komentare kojima se krše zakonom zaštićena prava bez odlaganja, a najkasnije u roku od 60 minuta od saznanja odnosno dobijanja prijave (čl. 26, st. 3, 4 i 5). U protivnom, podliježe prekršajnom kažnjavanju u iznosu od 1000 do 8000 eura (čl. 60, st. 1, tač. 5 i 6), kao i naknadi materijalne i nematerijalne štete koja može biti dosuđena u parničnom postupku. Autori komentara podliježu i krivičnom gonjenju.

Službenici Centra Bezbjednosti (CB) Podgorica su identifikovali i lišili slobode jednog autora komentara na štetu Zekovića, protiv koga je podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog pozivanja na tuču po čl. 10 st. 1 i zbog naročito drskog i bezobzirnog ponašanja po čl. 7 st. 2 Zakona o javnom redu i miru. Službenici Uprave policije rade na identifikaciji druge osobe zbog ugrožavanja sigurnosti.

Portal IN4S još uvijek nije objavio pravila za objavljivanje komentara, iako je za to zaprijećena prekršajna kazna (čl. 60, st. 1, tač. 7). Na to smo ih upozorili i u prethodnom reagovanju povodom nezakonitih komentara na emisiju novinarke Duške Pejović i nezakonitih komentara upućenih Ljubomiru Filipoviću, kritičaru vlasti.

Praksa nezakonitog komentarisanja u vidu neargumentovanih uvredljivih i prijetećih komentara nanosi štetu dijalogu koji je neophodan demokratskom društvu. Mediji, kojima profesionalna etika nalaže da teže istinitom izvještavanju, imaju posebnu obavezu da uklanjaju nezakonite komentare i spriječavaju da javni dijalog zagađuju izlivi puke mržnje koji ugrožavaju i bezbjednost osoba koje daju javne izjave i drugih koji dijele njihovo mišljenje.