NEZAKONITI KOMENTARI ŠTETE DRUŠTVU U CJELINI

KRAJ LIČNIH DOMINACIJA U PRAVOSUĐU JE POČETAK SUŠTINSKE REFORME
02/01/2021
ODLOŽITI PISANO TESTIRANJE KANDIDATA ZA SUDIJE
22/01/2021

NEZAKONITI KOMENTARI ŠTETE DRUŠTVU U CJELINI

Povodom učestalih vulgarnih uvreda i prijetećih komentara ispod tekstova objavljenih na portalima, od kojih su posljednji upućeni analitičaru Ljubomiru Filipoviću, koji je prepoznat kao kritičar vlasti, Akcija za ljudska prava (HRA) ukazuje na obavezu portala u skladu sa Zakonom o medijima, da obezbijede da i komentari trećih lica budu zakoniti kao i tekstovi koje objavljuju. U protivnom se omogućava da komentari budu prostor za iznošenje svega što je medijima inače zabranjeno – prijetnji, kleveta, izazivanja mržnje i podsticanja na nasilje, koje ne štiti sloboda izražavanja.

Nezakoniti komentari su pored ostalog i oni koji “izazivaju, šire, podstiču ili pravdaju diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, političkog, vjerskog i drugog uvjerenja, ksenofobiju, rasnu mržnju, antisemitizam ili ostale oblike mržnje zasnovane na netoleranciji, uključujući i netoleranciju izraženu u formi nacionalizma, diskriminacije i neprijateljstva protiv manjinskog naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica” (čl. 36).

Takvi nezakoniti sadržaji ne nanose štetu samo pojedinim osobama već i društvu u cjelini. Podsjećamo da Ustav Crne Gore zabranjuje izazivanje i podsticanje netrpeljivosti i mržnje po bilo kom osnovu (čl. 7), a Krivični zakonik predviđa kažnjavanje za ugrožavanje sigurnosti putem prijetnji (čl. 168) kao i za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje (čl. 370).

Portal je dužan da ukloni komentare kojima se krše zakonom zaštićena prava bez odlaganja, a najkasnije u roku od 60 minuta od saznanja odnosno dobijanja prijave (čl. 26, st. 3, 4 i 5). U protivnom, podliježe prekršajnom kažnjavanju u iznosu od 1000 do 8000 eura (čl. 60, st. 1, tač. 5 i 6), kao i naknadi materijalne i nematerijalne štete koja može biti dosuđena u parničnom postupku. Autori komentara podliježu i krivičnom gonjenju.

Portali su dužni da objave pravila za objavljivanje komentara pod prijetnjom prekršajne kazne (čl. 60, st. 1, tač. 7). Ova pravila su objavili portali Analitika, FOS media i Vijesti, ali ne i portali Borba i IN4S, koje smo na to danas upozorili.Povodom učestalih vulgarnih uvreda i prijetećih komentara ispod tekstova objavljenih na portalima, od kojih su posljednji upućeni analitičaru Ljubomiru Filipoviću, koji je prepoznat kao kritičar vlasti, Akcija za ljudska prava (HRA) ukazuje na obavezu portala u skladu sa Zakonom o medijima, da obezbijede da i komentari trećih lica budu zakoniti kao i tekstovi koje objavljuju. U protivnom se omogućava da komentari budu prostor za iznošenje svega što je medijima inače zabranjeno – prijetnji, kleveta, izazivanja mržnje i podsticanja na nasilje, koje ne štiti sloboda izražavanja.

Nezakoniti komentari su pored ostalog i oni koji “izazivaju, šire, podstiču ili pravdaju diskriminaciju, mržnju ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, političkog, vjerskog i drugog uvjerenja, ksenofobiju, rasnu mržnju, antisemitizam ili ostale oblike mržnje zasnovane na netoleranciji, uključujući i netoleranciju izraženu u formi nacionalizma, diskriminacije i neprijateljstva protiv manjinskog naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica” (čl. 36).

Takvi nezakoniti sadržaji ne nanose štetu samo pojedinim osobama već i društvu u cjelini. Podsjećamo da Ustav Crne Gore zabranjuje izazivanje i podsticanje netrpeljivosti i mržnje po bilo kom osnovu (čl. 7), a Krivični zakonik predviđa kažnjavanje za ugrožavanje sigurnosti putem prijetnji (čl. 168) kao i za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje (čl. 370).

Portal je dužan da ukloni komentare kojima se krše zakonom zaštićena prava bez odlaganja, a najkasnije u roku od 60 minuta od saznanja odnosno dobijanja prijave (čl. 26, st. 3, 4 i 5). U protivnom, podliježe prekršajnom kažnjavanju u iznosu od 1000 do 8000 eura (čl. 60, st. 1, tač. 5 i 6), kao i naknadi materijalne i nematerijalne štete koja može biti dosuđena u parničnom postupku. Autori komentara podliježu i krivičnom gonjenju.

Portali su dužni da objave pravila za objavljivanje komentara pod prijetnjom prekršajne kazne (čl. 60, st. 1, tač. 7). Ova pravila su objavili portali Aktuelno, Analitika, CdM, DAN, Fenomeni, FOS media, Kolektiv, Montenegrina, Mondo, Monitor, PCNEN, Pobjeda, RTCG, Vijesti i Volim Podgoricu ali ne i portali Borba, IN4S i Antena M koje smo na to danas upozorili. MINA nema opciju komentarisanja.