DRŽAVNI ORGANI PODRŽALI MASOVNO KRŠENJE MJERA NKT-A: UPRAVA POLICIJE NIJE PODNIJELA NI JEDNU KRIVIČNU PRIJAVU ZBOG OKUPLJANJA U PODGORICI I NA CETINJU, DRŽAVNO TUŽILAŠTVO OPTUŽILO JEDNU OSOBU
23/11/2020
DESETA PRESUDA SUDA U STRAZBURU PROTIV CRNE GORE U 2020. GODINI
26/11/2020

SUDSKI SAVJET OPET IZABRAO VUČKOVIĆA NA 8. MANDAT UPRKOS ZAKONSKOM OGRANIČENJU

Foto: Portal CdM

HRA sa žaljenjem konstatuje da je Sudski savjet u ponovljenom postupku posle presude Upravnog suda, ponovo odlučio da na funkciju predsjednika Osnovnog suda u Kotoru izabere Branka Vučkovića. Vučković je istu funkciju prethodno vršio u sedam mandata, pa je 3. juna 2019. godine izabran za osmi mandat, iako je Zakon o Sudskom savjetu i sudijama 2015. godine propisao da ista osoba više od dva puta ne može biti birana na funkciju predsjednika istog suda.

Nedavno je Upravni sud, postupajući po tužbi sudije Predraga Krstonijevića, koji je bio Vučkovićev protivkandidat na konkursu za izbor predsjednika suda, poništio odluku Sudskog savjeta o izboru Vučkovića zbog nedostatka obrazloženja, naglasivši pritom zakonsku zabranu izbora iste osobe više od dva puta na funkciju predsjednika istog suda. Sudski savjet je danas saopštio da je ponovo izabrao Vučkovića “otklonivši nedostatke u obrazloženju prethodne odluke” na koju je ukazao Upravni sud.

HRA je očekivala da će Sudski savjet iskoristiti priliku i odustati od prethodne odluke da osmi put zaredom izabere istog predsjednika kotorskog suda, imajući u vidu da je i Evropska komisija u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori izrazila zabrinutost zbog načina na koji je Sudski savjet tumačio zakonsko i Ustavno ograničenje prilikom trećeg izbora na istu funkciju predsjednice Vrhovnog suda, kao i prilikom izbora osam predsjednika osnovnih sudova, koje je izabrao na iste funkcije iako su prethodno najmanje dva puta bili predsjednici istih sudova. Evropska komisija je naglasila da takvo postupanje nije u skladu ni sa GRECO preporukama o nezavisnosti sudstva, koje je očekivala da Crna Gora poštuje, da ne bi, kako je rečeno, “poništila ranija dostignuća u reformi pravosuđa”.

Prethodno je Grupa država protiv korupcije (GRECO) Savjeta Evrope, koju čini 50 država, preporučila Crnoj Gori da ograniči prekomjernu koncentraciju ovlašćenja u pravosuđu i kritikovala treći izbor Vesne Medenice na funkciju predsjednice Vrhovnog suda, kao i izbor predsjednika sudova koji su birani bar tri puta na funkcije predsjednika istih sudova.

“Odavno je jasno da Sudski savjet ne čine ljudi spremni za neophodne reforme u sudstvu. Njihov cilj je bio da zadrže status quo i obezbijede privilegije za njih i njima bliske osobe. Skupština bi trebalo da ih smijeni, a nadležni istražni organi da temeljno ispitaju sve navode o zloupotrebama službenog položaja članova savjeta”, stav je izvršne direktorice HRA, Tee Gorjanc Prelević.

HRA podsjeća da je Sudski savjet u februaru ove godine izabrao Mihaila Anđelića, predsjednika Osnovnog suda u Žabljaku po peti put na istu funkciju, dok je prethodne godine izabrao Branka Vučkovića, na osmi mandat, a na treći mandat izabrani su Milica Jovović, predsjednica Osnovnog suda u Danilovgradu, Radule Piper, predsjednik Osnovnog suda u Bijelom Polju, Hilmija Sujković, predsjednik Osnovnog suda u Plavu, Goran Šćepanović, predsjednik Osnovnog suda u Baru i Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda, koja se na ovoj poziciji nalazi u kontinutitetu od 2007. godine protivno Ustavu. Osim njih, na funkciju predsjednika Osnovnog suda u Rožajama izabran je Zahit Camić, po šesti put.

HRA, MANS i IA su prošle godine podnijeli krivičnu prijavu protiv svih članova i članica Savjeta, na čelu sa tadašnjim predsjednikom Mladenom Vukčevićem, zbog izbora kandidata za sudije na kome su falsifikovane ocjene sa intervjua. Više kandidata je dobilo ocjene za “intervju” iako im zapravo nije postavljeno ni jedno jedino pitanje, dok su drugi dobili pitanja koja su bila sasvim neadekvatna, poput pitanja “jeste li se ostvarili kao majka?”, suprotno smjernicama o pitanjima za intervju koje je usvojio sam Sudski savjet i zakonskim kriterijumima. Na tom izboru su izabrane osobe bliske predsjednici Vrhovnog suda, Vesni Medenici, koja je u svojstvu članice Savjeta bila i predsjednica komisije za pisano ispitivanje kandidata. Izabrana je ćerka njene vjenčane kume, njena savjetnica iz kabineta, kao i sin njenog dugogodišnjeg zamjenika na više funkcija. Izabrana je i ćerka kolege sa fakulteta na kome je profesor Vukčević obavljao funkciju dekana. Državno tužilaštvo (specijalni tužilac Veljko Rutović i državna tužiteljka u Vrhovnom državnom tužilaštvu Đurđina – Nina Ivanović) odbacili su tu krivičnu prijavu bez obrazloženja. Jedan učesnik tog konkursa, Ivan Vukićević, vodi upravni spor protiv odluke o izboru deset kandidata za sudije na tom konkursu i uskoro se očekuje presuda u tom sporu.

Početkom novembra je povodom negativnog nalaza Državne revizorske institucije (DRI) o poslovanju potrošačke jedinice Sudstvo za 2019. godinu, NVO Centar za građansko obrazovanje podnio krivičnu prijavu zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja protiv svih članova Sudskog savjeta i predsjednika skoro svih sudova u Crnoj Gori.