Sloboda izražavanja i pravo na privatnost tokom epidemije virusa kovid-19
23/07/2020
Saopštenje koalicije “Zajedno za LGBT prava” povodom prijetnji advokata Markovića
28/07/2020

PREGLED MJERA OGRANIČENJA KRETANJA I ZABRANE OKUPLJANJA ZA VRIJEME EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

(Autor kolaža nepoznat)

Ministarstvo zdravlja Crne Gore je donijelo niz privremenih mjera za ograničavanje kretanja i zabranu okupljanja građana u cilju sprečavanja širenja virusa Covid-19 (korona virusa) i zaštite zdravlja građana.

Akcija za ljudska prava (HRA) i Institut alternativa (IA) su napravili tabelu sa sažetim pregledom ovih mjera. Mjere su ažurirane na dan 24.7.2020, i nastavićemo redovno da ih ažuriramo.

Sve mjere su dostupne na sajtu Ministarstva zdravlja: http://www.mzdravlja.gov.me/ministarstvo

 

1. OGRANIČENJE KRETANJA

 

2.  ZABRANA OKUPLJANJA

ZABRANJENO JE:

–  organizovanje rada noćnih klubova / barova i disko klubova/barova;

– obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima od 24 časa do 6 časova narednog dana (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), uključujući i pružanje ugostiteljskih usluga na kupalištima i plažama. Izuzetno, obavljanje ugostiteljske djelatnosti ograničava se od 06:00 do 22:00 na teritoriji Glavnog grada Podgorice, Prijestonice Cetinja i opštinâ: Plužine, Šavnik, Žabljak, Nikšić, Danilovgrad, Tuzi, Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Plav i Gusinje;

– obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti) u opštinama: Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Petnjica i Rožaje;

– održavanje zabavno-muzičkog programa u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), uključujući i plažne barove (koncerti, nastupi uživo muzičara i bendova, live nastupi DJ izvođača i sl.);

– održavanje posjeta licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite;

– održavanje posjeta pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda;

– organizovanje obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama, kao i u predškolskim ustanovama. Tokom prekida vaspitno-obrazovnog rada, jednom od roditelja/ staratelja/ hranitelja ili samohranom roditelju djeteta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa rada, osim zaposlenim u zdravstvu, Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Upravi carina, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ustanovama za smještaj lica iz oblasti socijalne i dječje zaštite, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, službama zaštite i spašavanja, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Poreskoj upravi, Upravi za nekretnine, Direktoratu za državni trezor u Ministarstvu finansija koji rade na poslovima realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa, koji je donijela Vlada Crne Gore, kao i u drugim organima i službama za koje Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti ocijeni da je njihova djelatnost neophodna za vrijeme trajanja propisanih mjera;

OSTALO

– obavezno je korišćenje zaštitnih maski na otvorenom i zatvorenom, osim na plažama i u nacionalnim parkovima pod uslovom pridržavanja fizičke distance i ranije propisanih mjera;

– dozvole za stalni boravak, dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad stranaca, a kojima je istekao rok važenja, smatraju se važećim do 7. oktobra 2020. godine;

– obaveza Uprave policije da strance koji u Crnoj Gori borave na osnovu dozvole za privremeni boravak i rad, a u skladu sa Zakonom o strancima moraju nakon boravka od tri godine napuštiti Crnu Goru, upiše u Registar boravaka do 90 dana (uz prekid kontinuiteta boravka, a bez obaveze stranca da napušti Crnu Goru, odnosno pribavlja vize);

– strancima kojima je u skladu Zakonom o strancima pravo na boravak do 90 dana istekao nakon 15. marta 2020. godine, omogućava se boravak u Crnoj Gori do 7. oktobra 2020. godine;

MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ I PUTOVANJA

– zabranjeno je organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u inostranstvu;

– međunarodni putnički željeznički saobraćaj je obustavljen;

– međunarodni putni, pomorski i vazdušni saobraćaj obavlja se sa državama i preko teritorije država sa „zelene liste“ koju čine: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Australija, Bahami, Barbados, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kina, Kostarika, Kuba, Liban, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Sejšeli, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Urugvaj, Uzbekistan, Venecuela, Vijetnam i Zambija.

– međunarodni vazdušni saobraćaj obavlja se i sa Ukrajinom i Bjelorusijom uz kontrolu putnika prilikom ukrcavanja i iskrcavanja i ispunjavanje drugih uslova koje propisuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma;

– vanlinijski saobraćaj sa državama koje nijesu na „zelenoj listi“ obavlja se na način da je unaprijed određena grupa putnika koja se prevozi od polazišta do odredišta. Isključuje se usputni ulazak i izlazak putnika.

ULAZAK U CRNU GORU – DRŽAVLJANI CG I STRANCI SA PREBIVALIŠTEM U CG

– ulazak u Crnu Goru omogućen je svakom državljaninu Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori i strancu sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori:

a) bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa „zelene liste“ ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa „zelene liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan „zelene liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan „zelene liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument);

b) uz negativan rezultat PCR, ELISA ili ECLIA testa na COVID-19 star ne više od 72 sata ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan prethodne, „zelene liste“ i ove, „žute liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

*„Žuta lista“: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kanada, Kosovo, Izrael i Singapur.

– državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori i stranac sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori ako ulazi u Crnu Goru iz neke od država izvan prethodne dvije liste država ili ako je u periodu od 15. dana prije ulaska do dana ulaska boravio u nekoj od država ili putovao kroz neku od država izvan prethodne dvije liste osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument) upućuju se po ulasku u institucionalnu izolaciju ili samoizolaciju u trajanju od 14 dana.

ULAZAK U CRNU GORU – STRANCI

Ulazak u Crnu Goru omogućen je stranom državljaninu uz sljedeće uslove:

– bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa „zelene liste“ ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa „zelene liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan „zelene liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan „zelene liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument);

– uz negativan rezultat PCR, ili ELISA ili ECLIA testa na COVID-19 star ne više od 72 sata ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan prethodne, „zelene liste“ i ove, „žute liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument);

– nije moguć ulazak u Crnu Goru rezidenata država izvan prethodne dvije liste osim ako imaju dokaz (pečat u pasošu) da su proveli proteklih najmanje 15 dana do dana ulaska u Crnu Goru u nekoj od država sa „zelene liste“, i da u tom periodu nijesu posjećivali države izvan ove liste;

– ulazak u Crnu Goru omogućava se vazdušnim saobraćajem rezidentima Ukrajine i Bjelorusije uz kontrolu putnika prilikom ukrcavanja i iskrcavanja i ispunjavanje drugih uslova koje propisuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

ULAZAK U CRNU GORU IZ SRBIJE

– sve osobe koje u Crnu Goru ulaze iz Srbije od 6.7.2020. biće upućivana isključivo u karantin u objektima koje je država odredila za tu mjeru;

ULAZAK U CRNU GORU – IZUZETAK – nekomercijalni i povremeni vazdušni saobraćaj (tzv. generalna avijacija)

-omogućen je ulazak stranih državljana koji u Crnu Goru dolaze nekomercijalnim avio saobraćajem bez obzira na to iz koje države dolaze, uz poštovanje sljedećih privremenih mjera:

a) ukoliko vazduhoplov dolazi iz neke od država sa „zelene liste“ nema dodatnih ograničenja prilikom ulaska.

b) ukoliko vazduhoplov dolazi iz Republike Srbije putnici i posada moraju prilikom ulaska u Crnu Goru posjedovati negativan PCR test na SARS-CoV-2 ne stariji od 72 sata, izdat od registrovane laboratorije, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore i posjedovati rezervaciju u hotelskom smještaju ako borave u Crnoj Gori.

c) ukoliko vazduhoplov dolazi iz ostalih država putnici i posada moraju prilikom ulaska u Crnu Goru posjedovati negativan PCR, ELISA ili ECLIA test na COVID-19 ne stariji od 72 sata.             

TRANZIT REZIDENATA BIH, KOSOVA I ALBANIJE KROZ CRNU GORU

 – omogućen je tranzit rezidenata susjednih država „žute liste“ (Bosna I Hercegovina, Kosovo, Albanija) kroz Crnu Goru između zemalja „žute liste“ bez obaveze posjedovanja PCR, ELISA ili ECLIA testa. Tranzit se omogućava uz kontrolu vremena ulaska u Crnu Goru, prolaska kontrolnih punktova i izlaska iz Crne Gore, bez zadržavanja u Crnoj Gori.

GRANIČNI PRELAZI

 – svi granični prelazi za ulazak u Crnu Goru otvoreni su OSIM graničnih prelaza: a) Vraćenovići na putnom pravcu Nikšić – Bileća koji je zatvoren 27. februara zbog gradnje granične infrastrukture; i b) Vuča na putnom pravcu Rožaje – Tutin, koji je zatvoren 20. juna radi suzbijanja prenošenja koronavirusa iz Republike Srbije;

– ulazak putnika u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine NIJE MOGUĆ preko graničnih prelaza Šćepan Polje na putnom pravcu Plužine – Foča i Meteljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče.

POSEBNE PRIVREMENE MJERE U GLAVNOM GRADU PODGORICI, PRIJESTONICI CETINJU I OPŠTINAMA PLUŽINE, ŽABLJAK, ŠAVNIK, NIKŠIĆ, DANILOVGRAD, TUZI, KOLAŠIN, MOJKOVAC, ANDRIJEVICA, PLAV I GUSINJE

– privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti) obavezni su da rad organizuju na način da:za stolom sjede najviše dva gosta unutar ugostiteljskog objekta, odnosno četiri gosta na terasi/bašti ovog objekta; onemoguće uslugu samousluživanja, zadržavanje i stajanje ispred šanka; između stolova obezbijede udaljenost od najmanje 2m; i
obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

– privredna društva i preduzetnici koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama obavezni su da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10 m², ali ne više od 20 lica, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra između korisnika usluga i da obezbijede poštovanje drugih mjera, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

POSEBNE PRIVREMENE MJERE U OPŠTINAMA PLJEVLJA, BIJELO POLJE, BERANE, PETNJICA I ROŽAJE:

– zabranjen je rad ugostiteljskih objekata.

POSEBNE PRIVREMENE MJERE U OPŠTINAMA ROŽAJE I GUSINJE:

– zatvara se granični prelaz Vuča na putnom pravcu Rožaje (Crna Gora) – Tutin (Srbija);

– zabranjeno je svim stanovnicima opština Rožaje i Gusinje napuštanje objekta stanovanja od 22:00 sata do 05:00 sati narednog dana;

– zabranjen je međuopštinski javni i putnički saobraćaj iz opština Rožaje i Gusinje i ka opštinama Rožaje i Gusinje osim prevoza radi obavljanja redovnih radnih aktivnosti, pružanja hitnih zdravstvenih usluga i drugih neodložnih poslova, uz preduzimanje propisanih mjera zaštite.

POSEBNE PRIVREMENE MJERE U OPŠTINAMA PLJEVLJA, BIJELO POLJE, BERANE, ROŽAJE I GUSINJE:

– zabranjena su okupljanja u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije);

– vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva građana;

– zabranjen je prevoz u putničkom motornom vozilu više od dva odrasla lica u isto vrijeme, osim članova zajedničkog porodičnog domaćinstva i lica koja obavljaju redovne radne zadatke;

– zabranjeno je kretanje i zadržavanje više od dva lica na otvorenom javnom mjestu, osim članova zajedničkog porodičnog domaćinstva i lica koja obavljaju redovne radne zadatke;

– zabranjena su okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva.

ZABRANJENO JE:

– organizovanje političkih skupova na otvorenim javnim mjestima;

– prisustvo gledalaca na sportskim događajima;

– održavanje vjerskih skupova na otvorenim javnim mjestima osim na površinama pripadajućih vjerskih objekata (preporučuje se vjerskim zajednicama da vjerske obredi vrše bez prisustva građana u vjerskim objektima);

– organizovanje privatnih skupova (svadbe, maturske večeri, rođendani i sl.);

– primanje saučešća, a sahrane se obavljaju isključivo u užem krugu porodice;

OSTALO

– okupljanje osoba ograničava se na maksimalno 40 osoba na otvorenim javnim mjestima, a na 20 osoba na zatvorenim, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra. (Ova obaveza ne odnosi se na objekte stanovanja.);

– korisnici neuređenih kupališta obavezni su da poštuju distancu od najmanje 2m, osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva.

 

 

 

 

* “Okupljanja za ljudska prava: Sloboda javne riječi u javnom prostoru” je projekat koji sprovode Akcija za ljudska prava i Institut alternativa, a podržava Evropska unija kroz Instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR), Program za Crnu Goru 2018. Sadržaj ove objave predstavlja isključivu odgovornost IA i HRA i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.