STATUS CIVILNIH ŽRTAVA RATA – Ministarstvo rada i socijalnog staranja kasni s izradom predloga Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti

Načelnik komunalne policije Nikšić okrivljen za neovlašćeno korišćenje ličnih podataka ekološke aktivistkinje
26/03/2024
OTVOREN KONKURS ZA PRAVNOG ASISTENTA/PRAVNU ASISTENTKINJU
28/03/2024

STATUS CIVILNIH ŽRTAVA RATA – Ministarstvo rada i socijalnog staranja kasni s izradom predloga Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti

Radna grupa Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS) za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, čiji je zadatak bio da do 1. marta predloži i rješenje za socijalnu zaštitu i obeštećenje civilnih žrtava ratova devedesetih, još nije završila taj zadatak.

To je juče obavijestila Akciju za ljudska prava (HRA) ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić uz napomenu da će javnost sa svim izmjenama i dopunama teksta zakona biti “blagovremeno upoznata”.

HRA je pitala Ministarstvo kada će javnosti biti predočen nacrt izmjena zakona, budući da je rok za njegovu izradu istekao prije skoro mjesec dana.

Podsjećamo, posle predloga poslanika Nove srpske demokratije (NSD), Demokratske narodne partije i Demokrata da se civilnim žrtvama rata smatraju samo žrtve oružanog sukoba sa NATO u Crnoj Gori, a ne i one iz Crne Gore koje su stradale od oružanih sukoba u Hrvatskoj, BiH ili na Kosovu, HRA, Udruženje “Štrpci – Protiv zaborava” i Bošnjačko vijeće održali su protest pred Skupštinom pri kraju prošle godine, 29. decembra, sa zahtjevom da se diskriminatorni zakon povuče iz skupštinske procedure i da se propiše novo, sveobuhvatno rješenje.

Na sjednici Skupštine istog dana šef poslaničkog kluba NSD, Slaven Radunović, izjavio je da povlači predlog Zakona da bi do 1. marta 2024. godine MRSS ponudilo rješenje koje bi zadovoljilo širi krug ljudi i bilo pravednije u cilju da se sve žrtve obuhvate. On je tada rekao i da, ako Ministarstvo do 1. marta ne ponudi svoj Predlog zakona, da će ga predstavnici poslaničkih klubova predložiti najkasnije do 1. juna 2024. godine.

Akcija za ljudska prava je MRSS dostavila predlog rješenja 26.1.2024. godine.