15 GODINA NERASVIJETLJENOG UBISTVA DUŠKA JOVANOVIĆA

Najava panel diskusije: Zločin Deportacija 1992. – post factum 2019.
26/05/2019
Održana panel diskusija “Zločin Deportacija 1992. – post factum 2019.”
27/05/2019

15 GODINA NERASVIJETLJENOG UBISTVA DUŠKA JOVANOVIĆA

Godišnjica smrti Duška Jovanovića - protestna šetnja

Akcija za ljudska prava (HRA) sa žaljenjem konstatuje da se i petnaesta godišnjica ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana, Duška Jovanovića, dočekuje bez odgovora na pitanja ko je sve učestvovao u izvršenju ubistva, ko ga je i zašto naručio i ko je odgovoran za to što do danas istraga nije dovela do ozbiljnijih rezultata. Samo je jedna osoba, Damir Mandić, okrivljen i pravosnažno osuđen kao saizvršilac i to poslije maratonskog jedanaestogodišnjeg procesa u kome je suđenje tri puta ponavljano. Uprkos nedovoljnim rezultatima istrage i primjedbama na propuste, vođenje dosadašnje istrage od strane državnog tužilaštva nije temeljno preispitano. Činjenica da se ubistvo osnivača i glavnog i odgovornog urednika medija koji je bio izrazito kritično nastrojen prema vlasti uopšte dogodilo, i da do danas nije rasvijetljeno, u kontinuitetu ugrožava slobodu izražavanja i vladavinu prava u Crnoj Gori.

Izvještaj “Nerasvijetljeno ubistvo direktora i glavnog urednika dnevnog lista Dan Duška Jovanovića – pitanja bez odgovora”, koji je HRA objavila prije tri godine i dostavila Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije i Vrhovnom državnom tužilaštvu, ukazuje na to da istraga ubistva nije temeljno sprovedena, odnosno, da javnosti nisu poznati odgovori na neka od najvažnijih pitanja, koja su, primjerice, dovela do otkrivanja ubica novinara Slavka Ćuruvije u Srbiji. Postavili smo pitanja – da li je adekvatno istraženo ko je sve prijetio Jovanoviću, šta su državni organi preduzeli da ga zaštite, da li je Služba državne bezbjednosti, na čijem čelu se nalazio današnji premijer Duško Marković, vodila Jovanovićev dosije i da li ga je pratila, na koja javnost do danas ne zna odgovor.

HRA pozdravlja odluku Komisije za praćenje istraga napada na novinare, donijete na sjednici održanoj 11.10.2018. godine, da se angažuje inostrani stručnjak za istragu atentata, koji bi nepristrasno sagledao šta je sve preduzeto u istrazi ubistva Jovanovića i dao preporuke za njeno dalje vođenje, a što je bila jedna od preporuka HRA izvještaja. Komisija je 19. oktobra 2018. godine uputila dopis Vladi, u kojem je navedeno da će, u cilju otkrivanja počinilaca i nalogodavaca ubistva u slučaju Duška Jovanovića, ali i drugim slučajevima gdje je potrebno unaprijediti djelotvornost istrage, predložiti angažovanje stranog eksperta iz Evrope ili Amerike – FBI agenta iz raznih oblasti (balistike, forenzike, sudske medicine), kao što je to uradila i Uprava policije u slučaju ranjavanja novinarke Olivere Lakić. Vlada do danas nije dala komentar na ovaj prijedlog Komisije iz nepoznatih razloga. Očekujemo da se odgovor da bar u povodu godišnjice Jovanovićevog ubistva.

Apelujemo na Vladu da hitno angažuje inostranog eksperta u cilju objektivnog i posebno stručnog sagledavanja toka i rezultata dosadašnje istrage ubistva Duška Jovanovića. Takva analiza bi pomogla i rad Komisije za praćenje istraga napada na novinare i bila u opštem interesu sprovođenja pravde i obezbijeđenja vladavine prava u Crnoj Gori.