Deportacija – da se ne zaboravi i ne ponovi

22/5/2018 Evropski sud za ljudska prava i zločin Deportacije izbjeglica u Crnoj Gori
22/05/2018
24/5/2018 26 godina od zločina Deportacije izbjeglica – najava memorijalnog okupljanja
24/05/2018

Deportacija – da se ne zaboravi i ne ponovi