15/3/2017 RAZVOJ SISTEMA TOLERANCIJE PREMA TORTURI: SUĐENJE SLUŽBENICIMA ZIKS-A ZBOG TORTURE NAD ZATVORENICIMA NE POČINJE VIŠE OD GODINU DANA

10/3/2017 HRA U PISMU PREDSJEDNIKU USTAVNOG SUDA: ODLUČITE O PREDLOGU ZA PRIORITETNO ODLUČIVANJE O ”ZAKONU ZA MAJKE”, UNAPRIJEDITE TRANSPARENTNOST I AŽURNOST
10/03/2017
18/03/2017 Transkript predavanja “Antipsihijatrijski pokret i deinstitucionalizacija” Lepe Mlađenović u Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Kotoru, 25. novembra 2016.
18/03/2017

15/3/2017 RAZVOJ SISTEMA TOLERANCIJE PREMA TORTURI: SUĐENJE SLUŽBENICIMA ZIKS-A ZBOG TORTURE NAD ZATVORENICIMA NE POČINJE VIŠE OD GODINU DANA

Akcija za ljudska prava (HRA) protestuje zbog velikog zaostatka u sprovođenju pravde u slučaju torture nad zatvorenicima Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) iz januara 2015. godine.

Posle više od dvije godine od torture nad zatvorenicima, i posle više od godinu dana od zakazivanja početka suđenja zatvorskim stražarima, ono praktično nije ni počelo, jer je od 14 pretresa (termina u kojima je trebalo da se odvija suđenje) odloženo čak 13, dok jedan pretres, zakazan za 7. februar 2017, ne znamo da li je održan. Sumnjamo da je posljedica ovolikog zaostatka namjerna opstrukcija suđenja.

Podsjećamo, posle incidenta u ZIKS-u 14. januara 2015, u kome je devet zatvorenika napalo stražare i nekima od njih nanijelo i teške tjelesne povrede, stražari su sistematski sproveli torturu protiv najmanje 13 zatvorenika. Ombudsman je ustanovio da je 13 zatvorenika zlostavljano, da su trojica i mučeni i da je jedan od njih pretrpio čak 46 udaraca tupom silom.

Optužnica protiv 10 službenika obezbjeđenja ZIKS-a je podignuta u decembru 2015, a suđenje je trebalo da počne 22. februara 2016. godine, kada je iz nama nepoznatih razloga odloženo prvi put.

S druge strane, prvostepeno suđenje zatvorenicima zbog napada na stražare okončano je za nešto manje od godinu dana, a pravosnažno su osuđeni u roku od godinu i devet mjeseci.

Zatvorenici su i munjevito optuženi, u roku od svega dvadesetak dana, za razliku od stražara, koji su optuženi više od deset mjeseci posle torture nad zatvorenicima.

U izvještaju “Procesuiranje mučenja i zlostavljanja u Crnoj Gori” 2013. godine objavili smo zaključak da, kada se uopšte i vode, istrage i suđenja zbog zlostavljanja i mučenja u Crnoj Gori traju predugo, pa dolazi i do zastarjelosti krivičnog gonjenja, koje je do tada nastupilo u tri takva predmeta.

Podsjećamo i da zbog prebijanja 18 pritvorenika u ZIKS-u 1. septembra 2005. godine niko nije optužen, dok je protiv samo jednog lica vođena istraga za krivično djelo Nesavjestan rad u službi. Vrhovno državno tužilaštvo je godinama odbijalo da na zahtjev HRA obavijesti javnost o tome što je preduzeto da se procesuiraju svi odgovorni pripadnici specijalne jedinice policije, odnosno Uprave policije koji su tu akciju naredili i sproveli. Djelotvorna istraga je tada izostala i uprkos izričitom apelu EU da se ona sprovede.

Evropski sud za ljudska prava je 2015. godine u predmetu Milić i Nikezić protiv Crne Gore utvrdio da je Crna Gora prekršila Evropsku konvenciju o ljudskim pravima jer je državni tužilac protivno međunarodnom standardu zabrane mučenja odbio da procesuira zlostavljanje koje su dvojica zatvorenika pretrpjeli od stražara.

Imajući u vidu i neprocesuirane napade službenika policije na građane posle protesta u oktobru 2015. godine, sasvim je očigledno da se u Crnoj Gori razvija sistem tolerancije prema torturi koju sprovode državni službenici.

U svemu tome, Ministarstvo pravde nije spremno ni da prihvati preporuke koje je Komitet za torturu 2014. godine dao Crnoj Gori da poveća kazne i obezbijedi da ta djela ne zastarijevaju, kako je i HRA nedavno predložila tokom javne rasprave povodom Nacrta izmjena i dopuna Krivičnog zakonika.

DODATAK:

Pregled termina održavanja suđenja čuvarima ZIKS-a:

 • 22. februar 2016. (odloženo – ne znamo razlog);
 • 22. mart 2016. (odloženo zbog izostanka optuženog Duborije, koji navodno zbog zdravstvenih problema nije bio u mogućnosti da pristupi glavnom pretresu);
 • 13. april 2016. (odloženo jer je odbrana tražila izuzeće sudije Keković, koja je sudila u postupku u kojem je većina optuženih imala status oštećenih);
 • 14. septembar 2016. (odloženo jer su optuženi Duborija i Nikčević bili odsutni zbog učešća na Pravosudnim sportskim igrama u Ohridu);
 • 3. oktobar 2016. (odloženo – ne znamo razlog odlaganja);
 • 10. oktobar 2016. (odloženo – ne znamo razlog odlaganja);
 • 26. oktobar 2016. (odloženo – ne znamo razlog odlaganja);
 • 5. decembar 2016. (odloženo – ne znamo razlog odlaganja);
 • 21. decembar 2016. (odloženo jer advokatica Mićanović nije došla na suđenje zbog zdravstvenih problema);
 • 16. januar 2017. (odloženo – ne znamo razlog odlaganja);
 • 6. februar 2017. (odloženo – ne znamo razlog);
 • 7. februar 2017. (ne znamo da li se održalo ili odložilo);
 • 14. mart 2017. (odloženo jer nekoliko čuvara nije došlo na suđenje jer navodno nisu primili poziv za suđenje (na suđenju je inače sudija rekla da u njenim spisima postoji dokument koji potvrđuje da su pozivi uredno dostavljeni, a jedan čuvar nije došao na suđenje jer je rečeno da se nalazi na liječenju);
 • 15. mart 2017. (odloženo jer oštećeni zatvorenici nisu sprovedeni iz ZIKS-a);
 • suđenje se nastavlja, možda, 27. marta.