2/12/2015 – PRAVOSUDNE INSTITUCIJE NIJESU DOSTUPNE OSOBAMA SA INVALIDITETOM

1/12/2015 TORTURA NAD ZATVORENICIMA U ZIKS-u BEZ ADEKVATNOG ODGOVORA DRŽAVE PREKO 10 MJESECI
01/12/2015
3/12/2015 – ODRŽAN OKRUGLI STO O PRIMJENI POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA TOKOM PROTESTA U OKTOBRU
03/12/2015

2/12/2015 – PRAVOSUDNE INSTITUCIJE NIJESU DOSTUPNE OSOBAMA SA INVALIDITETOM

NOVI LOGOlogo CeMIPovodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) sa žaljenjem primjećuju da pravosudne institucije još uvijek nijesu dostupne osobama sa invaliditetom. Većina njih nema čak ni osnovni element pristupačnosti – ulaznu rampu. Najfrekventniji Osnovni sud u Podgorici ima rampu koja nije u skladu s propisima.

Nije prihvaćen naš predlog iz jula ove godine (dat u okviru preporuka Izvještaja o realizaciji Strategije reforme pravosuđa 2007-2012) da se Akcioni plan za sprovođenje Strategije 2014-2016 dopuni konkretnim mjerama, aktivnostima i rokovima da bi se hitno, a najkasnije do polovine naredne godine, obezbijedio pristup licima sa invaliditetom svim pravosudnim institucijama.

Vrhovni sud je izradio Analizu pristupa sudovima lica sa posebnim potrebama, kako je objavljeno u Drugom polugodišnjem izvještaju o realizaciji mjera iz pomenutog Akcionog plana za period 1. februar 2015. – 31. jul 2015. godine. Međutim, već je krajnje vrijeme da se preuzmu konkretne obaveze da se osobama sa invaliditetom hitno omogući adekvatno pravo na pristup sudu. Podsjećamo da se samo na prilagođavanje 13 prioritetnih objekata, uključujući i Osnovni sud u Podgorici čeka od 2008. godine. U međuvremenu, osobe sa invaliditetom žive u stanju permanentne diskriminacije kojoj se ne nazire kraj. Ironično je da na tako očigledan način pravosuđe ograničava pristup pravdi jednom dijelu stanovništva koje na nju ima podjednako pravo kao i svi ostali.

Akcija za ljudska prava i Centar za monitoring i istraživanje