1/10/2015 – HRA POZDRAVLJA ODLUKU DRŽAVE I GRADA DA SE IZGRADI PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE U PODGORICI I APELUJE DA SE BESKUĆNICI ZBRINU I U MEĐUVREMENU

24/9/2015 – PODNIJETA ŽALBA PROTIV RJEŠENJA O ZABRANI LGBT SKUPA U NIKŠIĆU
24/09/2015
3/10/2015 Povodom odluke Savjeta RTCG da usvoji predstavku direktorice HRA
03/10/2015

1/10/2015 – HRA POZDRAVLJA ODLUKU DRŽAVE I GRADA DA SE IZGRADI PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE U PODGORICI I APELUJE DA SE BESKUĆNICI ZBRINU I U MEĐUVREMENU

Akcija za ljudska prava (HRA) pozdravlja odluku Ministarstva rada i socijalnog staranja i Glavnog grada da se prihvatilište za beskućnike izgradi na teritoriji Glavnog grada. O toj odluci nas je Ministarstvo danas zvanično obavijestilo. HRA intenzivno vodi kampanju za osnivanje prihvatilišta za beskućnike od tragičnog slučaja stradanja beskućnika koji je zahvaćen plamenom izgubio život pokušavajući da se ugrije na ulici u Podgorici u novembru 2012. godine.

Imajući u vidu da bi izgradnja objekta prihvatilišta mogla potrajati i više godina, a svakako duže od predstojeće zime kada je prihvatilište najpotrebnije, naglašavamo potrebu da se hitno pronađe odgovarajuće prelazno rješenje za zbrinjavanje beskućnika prije zime.

Podsjećamo da su centri za socijalni rad zakonom obavezani da 24 sata dnevno obezbjeđuju uslugu ”neodložne intervencije” osobama koje se nađu u situaciji koja ugrožava život, zdravlje i razvoj, kakva je svakako beskućništvo. Apelujemo na nadležne centre za socijalni rad i Ministarstvo da obezbijede pružanje navedene usluge i zbrinu sve beskućnike koji im se obrate za pomoć u međuvremenu tj. dok se objekat prihvatilišta ne izgradi i ne počne sa radom.

Naše iskustvo sa beskućnikom Rajkom Vujovićem, čiji je slučaj bio i medijski propraćen, pokazalo je da se ova usluga u praksi svodi na isplatu trenutne novčane pomoći u iznosu od 10 eura, što nikako nije dovoljno za zbrinjavanje osobe koja živi na ulici bez imovine, i koja je, u konkretnom slučaju, bila i bolesna.

Danas smo ohrabreni saznanjem da su, posle pisanja lista Dan, predstavnici Centra za socijalni rad odmah pokušali da pronađu gospođu Adžović koja sa dvoje djece po njenom kazivanju već 10 dana boravi na ulici. Imajući posebno u vidu da je objavljeno da dvoje djece boravi na ulici, očekujemo da javnost bude obaviještena o koracima koje je Centar preduzeo na zbrinjavanju i majke i djece.

HRA je od decembra 2012. godine do maja 2013. vodila privremeno prihvatilište kroz koje je prošlo 20 osoba, a koje je okončalo rad pošto je zbrinuto svih 10 osoba koje su se u njemu nalazile. Ovo je posebno omogućeno zahvaljujući entuzijazmu gospođe Silvane Miranović, koja je svakodnevno radila u prihvatilištu i finansijskoj podršci Ministarstva rada i socijalnog staranja i Fondacija za otvoreno društvo. Izvještaj o iskustvu vođenja tog prihvatilišta smo dostavili Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Centru za socijalni rad u Podgorici i Glavnom gradu, i nadamo se da će koristiti za planiranje rada novog prihvatilišta.

U međuvremenu, 2013. godine, beskućnici su prepoznati Zakonom o radu i socijalnom staranju kao kategorija koja ima pravo na posebnu zašitu, propisano je osnivanje prihvatilišta – skloništa kao jedna od usluga socijalne zaštite, kao i usluga neodložne intervencije u slučaju kada su ugroženi život, zdravlje i razvoj korisnika.

Tim Akcije za ljudska prava