41. Ako novina na naslovnoj strani objavi senzacionalnu vijest (Milo tražio napad na Murinu) a onda ispravku sitno na nekoj trećoj strani, je li to etično?

2/7/2015 – ODRŽANA RASPRAVA O POTREBI ZA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA
02/07/2015
42. Danas su Pobjeda i Dnevne novine na naslovnim stranama objavile demant Vlade da nije Klinton rekao da je Milo tražio bombardovanje, a Dan koji je to prvi objavio – ništa. Je li to etično?
09/07/2015

41. Ako novina na naslovnoj strani objavi senzacionalnu vijest (Milo tražio napad na Murinu) a onda ispravku sitno na nekoj trećoj strani, je li to etično?

Ne, takav postupak nije etičan. Dapače, u potpunoj je suprotnosti s četvrtim načelom Kodeksa novinara Crne Gore u kojem stoji:
“obaveza novinara je da dopuni nepotpunu i ispravi netačnu informaciju, pogotovo onu koja može naškoditi, pridržavajući se, pri tom, pravila da ispravka mora biti istaknuta na odgovarajući način”.

Kako ne bi bilo zabune oko toga šta se smatra “odgovarajućim načinom” u smjernicima za to načelo se navodi da u slučaju štampanih medija to znači ” objavljivanje ispravke na istom mjestu”. U primjeru kojeg navodite ispravka je trebala biti objavljena na naslovnoj strani, trebalo je navesti da se odnosi na prethodni nekorektni izvještaj, a Kodeks predviđa i da medij, uz ispravku,objavi izvinjenje, ako je netačnim izvještajem ugozio reputaciju neke osobe ili institucije. I izvinjenje mora biti objavljeno na istom mjestu na kojem je objavljen netačan izvještaj.