8/6/2015 – POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI NA PROJEKTU “MONITORING REFORME PRAVOSUĐA”

8/6/2015 – HRA i CGO PISALE VDT-u VEZI SA KANDIDATOM ZA GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA
09/06/2015
10/6/2015 – IA, HRA, CGO, CRNVO i CeMI: Šta je Tužilaštvo uradilo sa izvještajima DRI?
10/06/2015

8/6/2015 – POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI NA PROJEKTU “MONITORING REFORME PRAVOSUĐA”

Danas je potpisan Memorandum o saradnji na projektu „Monitoring reforme pravosuđa“ između Ministarstva pravde, NVO Akcije za ljudska prava i NVO Centar za monitoring i istraživanje – CeMI.

Potpisivanjem Memoranduma, Ministarstvo pravde se obavezalo da će omogućiti pristup dokumentima, informacijama i izvještajima od značaja za ocjenu sprovođenja Strategije za reformu pravosuđa i Akcionog plana za njenu primjenu, te da će u saradnji sa Akcijom za ljudska prava i Centrom za monitoring i istraživanje organizovati dvije nacionalne konferencije o reformi pravosuđa, sarađivati na tematskim istraživanjima na teme primjene načela slučajne dodjele predmeta, primjene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, primjene prava na službenu odbranu i racionalizacije mreže sudova.

Projekat „Monitorng reforme pravosuđa“ realizuje se uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program predpristupne pomoći IPA 2013 i Ambasade Kraljevine Holandije. Projekat će trajati do 15. avgusta 2016. godine.

Memorandum je dostupan ovdje.