30. Nedavno je jedan dnevni list objavio svega dvije rečenice dostavljenog saopštenja (saopštenje je integralno bilo dostupno na portalu drugog medija). Dakle, objavio je dvije informacije (od napr. pet ili šest), koje su tačne, ali izvučene iz konteksta, i ne pokazuju suštinu saopštenja. Nije ni navedeno da su te dvije rečenice preuzeli iz saopštenja. Da li je to ok?

17/4/2015 – Osnovni sud u Podgorici odbio tužbeni zahtjev direktorice HRA protiv Informera
17/04/2015
KONKURS – dodjela malih grantova nevladinim organizacijama
21/04/2015

30. Nedavno je jedan dnevni list objavio svega dvije rečenice dostavljenog saopštenja (saopštenje je integralno bilo dostupno na portalu drugog medija). Dakle, objavio je dvije informacije (od napr. pet ili šest), koje su tačne, ali izvučene iz konteksta, i ne pokazuju suštinu saopštenja. Nije ni navedeno da su te dvije rečenice preuzeli iz saopštenja. Da li je to ok?

U primjeru kojeg navodite izgleda da je dva puta prekršeno prvo načelo Kodeksa novinara Crne gore koje govori o potrebi da novinari objavljuju tačne i potpune informacije. Iako novinari i urednici imaju pravo kratiti i prilagođavati saopštenja koja objavljuju, moraju pri tome voditi računa da ne promijene suštinu informacije. U smjernici 2 za prvo načelo stoji da “novinari ne smiju prećutkivati ili potiskivati suštinske informacije”. Takođe, važno je navesti da je riječ o saopštenju na što direktno upućuje smjernica 3 za isto načelo u kojoj se kaže ” saopštenja za medije data od predstavnika vlasti, političkih partija, javnih službi, udruženja, klubova i ostalih interesnih grupa moraju biti jasno označena kao takva”.