17/4/2015 – Osnovni sud u Podgorici odbio tužbeni zahtjev direktorice HRA protiv Informera

17/4/2015 – POVODOM USVOJENIH IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI
17/04/2015
30. Nedavno je jedan dnevni list objavio svega dvije rečenice dostavljenog saopštenja (saopštenje je integralno bilo dostupno na portalu drugog medija). Dakle, objavio je dvije informacije (od napr. pet ili šest), koje su tačne, ali izvučene iz konteksta, i ne pokazuju suštinu saopštenja. Nije ni navedeno da su te dvije rečenice preuzeli iz saopštenja. Da li je to ok?
20/04/2015

17/4/2015 – Osnovni sud u Podgorici odbio tužbeni zahtjev direktorice HRA protiv Informera

HRA obavještava javnost da je sudija Osnovnog suda u Podgorici Aleksandar Stojanović u potpunosti odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev izvršne direktorke NVO Akcija za ljudska prava, Tee Gorjanc-Prelević za naknadu štete i objavljivanje presude protiv tuženog osnivača dnevnog lista Informer, ”Insajder tim”, DOO Beograd – dio stranog društva Podgorica, koga u Crnoj Gori zastupa Novak Uskoković.

Sudija Stojanović je utvrdio da iako su uvredljivi navodi Informera, iznijeti i na naslovnoj strani, da je Gorjanc-Prelević ”licemjer”, ”navodni aktivista za ljudska prava”, i da se ponaša ”sramno”, bili utemeljeni na potpuno netačnim činjenicama, koje je Informer takođe objavio – da se zalagala za povratak krivičnog djela Kleveta u Krivični zakonik Crne Gore i za gašenje Informera, da ”dominantni interesi pluralizma mišljenja o temi koja jeste od javnog interesa u pretendujuće demokratskom društvu, a takva je (de)kriminalizacija klevete u vezi sa otvorenom temom o (ne)doslednosti javnih ličnosti koje se zalažu za takvo zakonsko rješenje i (ne)gašenje bilo kog medija… mišljenja je ovaj sud, ne upućuju na potrebu građanskopravnog sankcionisanja tuženog.”

Sudija je zaključio da je ”tužilja, po zahtjevima svog angažmana dužna trpjeti javne kritike sa većim pragom tolerancije. Čak i ako su ove netačne, uznemirujuće, štetne.”

Tea Gorjanc-Prelević: ”Žaliću se protiv presude kojom se ohrabruju i Informer i drugi mediji da opušteno vode kampanje blaćenja ljudi na javnoj sceni, utemeljene na 100% lažima, samo ako to nekako povežu sa temom od javnog interesa. Takva sloboda izražavanja ne uživa zaštitu u evropskom demokratskom društvu i potrudiću se da Višem sudu to dokažem pozivanjem na praksu Evropskog suda za ljudska prava na sveobuhvatniji način nego što je to učinjeno u prvostepenoj presudi. Posebno iznenađuje odluka suda da zanemari to da je tuženi sporne navode objavio motivisan ličnim animozitetom prema meni, o čemu je govorio u svojoj odbrani, a ne u javnom interesu debate o dekriminalizaciji.”

Presuda Osnovnog suda u Podgorici je ovdje.