44. Danas je Pobjeda objavila: “Audio i video poruka navodnih ratnika džihada pod okriljem terorističe tvorevine, takozvane Islamske države, distribuirane posredstvom društvenih mreža prije desetak dana, a odnosi se na zemlje regiona, pa i Crnu Goru, nije autorski rad zloglasnih ISIL propagandista, saznaje Pobjeda iz više izvora, čije se analize, prethodnih pola godine pokazale relevantnim, a podaci tačnim.” Kasnije Pobjeda objašnjava na osnovu čega su stručnjaci sa kojima su razgovarali iznijeli ovakvu ocjenu, ali se nigdje ne navode imena tih stručnjaka. Molim za komentar: da li je u skladu sa etikom umanjivati značaj ovih prijetnji na osnovu mišljenja stručnjaka čija imena se ne navode, pa se ne može ni provjeriti njihov profesionalni kredibilitet?

43. Sigurno ste u toku sa prigovorima da NVO aktivisti MANSa i CDTa nijesu trebali da budu nagrađeni za istraživačko novinarstvo, zato što nijesu novinari. Neko od njih se čak nijesu ni potrudili da sami konkurišu sa nekom istraživačkim radom. Molim za komentar sa stanovišta etike. Hvala.
22/07/2015
24/7/2015 – POVODOM ISELJAVANJA PORODICA KOJE ŽIVE U BARAKAMA KOD KOMBINATA ALUMINIJUMA
24/07/2015

44. Danas je Pobjeda objavila: “Audio i video poruka navodnih ratnika džihada pod okriljem terorističe tvorevine, takozvane Islamske države, distribuirane posredstvom društvenih mreža prije desetak dana, a odnosi se na zemlje regiona, pa i Crnu Goru, nije autorski rad zloglasnih ISIL propagandista, saznaje Pobjeda iz više izvora, čije se analize, prethodnih pola godine pokazale relevantnim, a podaci tačnim.” Kasnije Pobjeda objašnjava na osnovu čega su stručnjaci sa kojima su razgovarali iznijeli ovakvu ocjenu, ali se nigdje ne navode imena tih stručnjaka. Molim za komentar: da li je u skladu sa etikom umanjivati značaj ovih prijetnji na osnovu mišljenja stručnjaka čija imena se ne navode, pa se ne može ni provjeriti njihov profesionalni kredibilitet?

Kodeks novinara Crne Gore predviđa mogućnost zaštite identiteta “povjerljivog” izvora, kao što se navodi u načelu 7, uz napomenu da novinar u tom slučaju uvijek mora voditi računa o motivima tog izvora. Međutim, takvi slučajevi se u pravilu odnose na ljude koji, ne želeći dovesti u opasnost svoj društveni ili politički status, otkrivaju informacije o organizacijama ili službama kojima pripadaju, a neki mogu tražiti zaštitu i zbog straha za svoj život. Teško je pretpostaviti koji bi motiv novinari mogli imati za prikririvanje identiteta više stručnjaka, kako vi navodite u primjeru. Iako je malo vjerojatno, ne može biti isključeno da riječ o osobama bliskim ISIL-u, ali takvu vezu bi novinari morali jasno objaviti. Na to ih naime obavezuje treće načelo Kodeksa – ” Za novinara su činjenice neprikosnovene, a njegova obaveza je da ih stavlja u pravilan kontekst i onemogući njihovu zloupotrebu…” Važno je da novinar, čak i ako ne može otkriti identiet izvora, jasno stavi njegove riječi i tvrdnje u kontekst, odnosno da ih provjeri. Kako se u primjeru koji navodite radi o analizi, stručnom mišljenju, čija vjerodostojnost u velikoj mjeri zavisi upravo o kontekstu – odnosno o tome ko ih je izrekao, onda je bilo potrebno ili objaviti imena stručnjaka ili pojasniti zbog čega se prikriva njihov identitet uz dovoljno informacija o tome što ih čini vjerodostojnim izvorima.