16. Da li je u skladu sa Kodeksom novinara da se voditeljka dnevnika TVCG na kraju, javnosti obraća sljedećim riječima : ”Hvala na povjerenju’!?.Lično mislim da se radi o jeftinom triku jer je povjerenje nešto ššto se da izmjeriti,a od 2003 godine nije urađeno sveobuhvatno istraživanje medija u Crnoj Gori.Mislim ako gledam pola sata tu emisiju ne znači i da vjerujem svemu tome,zar ne? Hvala.

23/1/2015 – Zvjerinjak: kad se hoće sve se može i u CG
23/01/2015
29/01/2015 – Saopštenje NVO povodom izmjena i dopuna Zakona o ANB
29/01/2015

16. Da li je u skladu sa Kodeksom novinara da se voditeljka dnevnika TVCG na kraju, javnosti obraća sljedećim riječima : ”Hvala na povjerenju’!?.Lično mislim da se radi o jeftinom triku jer je povjerenje nešto ššto se da izmjeriti,a od 2003 godine nije urađeno sveobuhvatno istraživanje medija u Crnoj Gori.Mislim ako gledam pola sata tu emisiju ne znači i da vjerujem svemu tome,zar ne? Hvala.

Pitanje postavio: Nikša

Pozdrav “hvala na povjerenju” nije u suprotnosti sa Kodeksom novinara Crne Gore, odnosno ne predstavlja kršenje etičkih načela. Voditeljka se tim riječima, kako se čini, obraća lično svakom gledaocu, zahvaljujući mu/njoj što je, odabirući program TVCG, a ne nekog drugog medija, iskazao povjerenje prema radu redakcije. Naime, logično je pretpostaviti, da gledaoci, koji odvajaju pola sata za gledanje Dnevnika to rade jer očekuju da će biti pravovremeno i kvalitetno informisani. Moguće je, kao što to vi navodite, da ima i onih gledaoca koji nemaju povjerenje u program koji prate. Međutim, budući da voditeljka u pozdravnim riječima ne navodi nikakav broj ili procenat onih kojima se zahvaljuje na povjerenju, a koji bi se mogao osporiti, ili koji bi mogao predstavljati zavaravanje javnosti, ne može se govoriti ni o kršenju Kodeksa.