23/1/2015 – Zvjerinjak: kad se hoće sve se može i u CG