1. Kome da se obratim u slučajevima kada se u medijima govori o privatnim stvarima neke osobe, kao što je, na primjer, njena mentalna bolest, je li to u redu?

KONKURS ZA IDEJNO RJEŠENJE NASLOVNE STRANICE PRIRUČNIKA “ETIČNO NOVINARSTVO”
12/09/2014
18/09/2014 ODRŽANA RADIONICA POSVEĆENA PRIMJENI OPCIONOG PROTOKOLA UZ MEĐUNARODNI PAKT O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA (OP-ICESCR) U CRNOJ GORI
18/09/2014

1. Kome da se obratim u slučajevima kada se u medijima govori o privatnim stvarima neke osobe, kao što je, na primjer, njena mentalna bolest, je li to u redu?

Mediji su dužni poštovati privatnost osoba o kojima izvještavaju. Na to ih obavezuje Kodeks novinara Crne Gore koji izričito navodi da “fizičke ili mentalne bolesti, kao i povrede pripadaju sferi privatnosti pogođenih osoba” te preporučuje da mediji u takvim slučajevima ne bi trebali objavljivati imena i fotografije, i da trebaju izbjegavati omalovažavajuće izraze za bolest, čak i kada su takvi izrazi uobičajeni u društvu. Međutim, ne mora svako objavljivanje podataka o mentalnoj bolesti neke osobe predstavljati kršenje Kodeksa budući da interes javnosti da zna takvu informaciju može biti važniji od prava na zaštitu privatnosti ako, recimo, oboljela osoba ima bitno smanjene sposobnosti, a obavlja posao koji je važan za bezbjednost ili dobrobit građana. U tom, kao i u velikom broju drugih pitanja vezanih za narušavanje privatnosti, novinari moraju procijeniti koje pravo ima prednost ili veću težinu, pravo javnosti da zna ili pravo na privatnost. Kodeks novinara Crne Gore navodi: “pravo na privatnost obrnuto je srazmjerno značaju javne funkcije koju pojedinac obavlja, ali je i u tim slučajevima nužno poštovati ljudsko dostojanstvo.”

Ako vjerujete da je neki medij narušio privatnost osobe objavljivanjem pojedinosti o mentalnoj bolesti obratite se samoregulatornim tijelima. Dnevni listovi “Vijesti” i “Dan”, kao i nedjeljnik “Monitor” imaju ombudsmane (njihove e-mail adrese su: Vijesti: ombudsman@vijesti.me, Dan: ombudsman@dan.co.me, Monitor: monitor.omb@gmail.com), a veliki broj drugih crnogorskih medija članovi su Medijskog savjeta za samoregulaciju (zalba@medijskisavjet.me). Dio lokalnih medija okupljen je u “Samoregulatornom savjetu za lokalnu štampu” (amer.ramusovic@rfzcg.co.me).