18/09/2014 ODRŽANA RADIONICA POSVEĆENA PRIMJENI OPCIONOG PROTOKOLA UZ MEĐUNARODNI PAKT O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA (OP-ICESCR) U CRNOJ GORI

1. Kome da se obratim u slučajevima kada se u medijima govori o privatnim stvarima neke osobe, kao što je, na primjer, njena mentalna bolest, je li to u redu?
16/09/2014
19/09/2014 PRODUŽEN KONKURS ZA IDEJNO RJEŠENJE NASLOVNE STRANICE PRIRUČNIKA “ETIČNO NOVINARSTVO”
19/09/2014

18/09/2014 ODRŽANA RADIONICA POSVEĆENA PRIMJENI OPCIONOG PROTOKOLA UZ MEĐUNARODNI PAKT O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA (OP-ICESCR) U CRNOJ GORI

U organizaciji CEDEM-a, Akcije za ljudska prava i Međunarodne mreže o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (ESCR-Net), u Budvi je 15/16. septembra održana radionica posvećena primjeni Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (OP-ICESCR) u Crnoj Gori. Radionica je organizovana uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Finske i Ford fondacije i okupila je aktiviste i aktivistkinje organizacija civilnog društva, sa ciljem razmjene iskustava i ideja o mogućnostima efikasne zaštite ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava na osnovu Opcionog protokola, koji je stupio na snagu u maju 2013. godine.

Slika 1     Slika 2     Slika 3    Slika 4