22/05/2014 Povodom prebijanja aktiviste LGBT Foruma Progres

22/05/2014 Komentar na izvještaj CAT-a
22/05/2014
22/05/2014 Komentar izvještaja CPT-a
22/05/2014

22/05/2014 Povodom prebijanja aktiviste LGBT Foruma Progres

Napad na aktivistu LGBT Forum Progres nažalost predstavlja posljedicu jasne poruke koju Državno tužilaštvo i policija šalju nasilnicima nekažnjavanjem njihovih dosadašnjih animalnih javnih izliva mržnje prema seksualnim manjinama.

Policija i tužilaštvo već godinama gledaju kroz prste nasilnicima uoči, za vrijeme i posle održanih povorki ponosa u Crnoj Gori.

Ovakvi mučni događaji, koji Crnu Goru svrstavaju na začelje Evrope, nastaviće se sve dok ne postane očigledno da državni organi ozbiljno i dosledno kažnjavaju svako nasilje i svaku propagandu mržnje prema seksualnim manjinama.

Tim Akcije za ljudska prava