22/05/2014 Komentar izvještaja CPT-a

22/05/2014 Povodom prebijanja aktiviste LGBT Foruma Progres
22/05/2014
24/05/2014 22 godine nekažnjenog zločina Deportacije izbjeglica
24/05/2014

22/05/2014 Komentar izvještaja CPT-a

Očekivan je zaključak Evropskog komiteta da je sveukupno posmatrano došlo do unaprijeđenja poštovanja ljudskih prava u ustanovi Komanski most, ZIKS-u i Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Dobroti u odnosu na njihov izvještaj iz 2008.

Upravo u ovim ustanovama Akcija za ljudska prava je sa partnerima – Centar za gradjansko obrazovanje, Ekvista i Sigurna ženska kuća, vršila sveobuhvatan monitoring i prema tim ustanovama uputila ukupno 315 preporuka za poboljsanje stanja od kojih su 2/3 u potpunosti ili djelimično ispunjene. Nadamo se da će u ZIKS-u, Komanskom mostu i Specijalnoj bolnici za psihijatriju u Dobroti konačno doći do zapošljavanja nedostajućeg stručnog kadra, kako je to i CPT preporučio u svom najnovijem izvještaju.

Na žalost HRA u periodu od 2011 do 2013 nije bilo omogućeno da vrši monitoring policijskih stanica, tako da je i broj preporuka koje je CPT dao u vezi stanja u policijskim stanicama skoro isti kao i 2008. godine, a zadržavanje u policijskim stanicama crna tačka kršenja ljudskih prava. Posebno zabrinjava nedostatak volje da se tu stanje unaprijedi.

Veliki broj uhapšenih lica je rekao CPT-u da su prijavili tužiocu ili sudiji da su od strane policije bili zlostavljani, a da oni povodom toga nisu ništa učinili. Do danas je nastavljena praksa sudija i tužilaca koji žmure pred prijavama zlostavljanja ili mučenja koja je postojala i 2006.godine u slučaju Orlov let, koji se sada zbog prebijanja okrivljenih u tom predmetu nalazi pred Evropskim sudom u Strazburu.

Posebno nam je drago što je CPT posebnu pažnju posvetio slučaju jos uvijek nekažznjenog prebijanja pokojnog Aleksandra Pejanovića i utvrdio da je u tom slučaju Unutrašnja kontrola postupila neprofesionalno, da tužilačka istraga nije bila djelotvorna jer tužilac nije preduzeo sve mjere koje su mu bile na raspolaganju, ali i zbog toga što je pozvao crnogorske vlasti da zaštite zviždače u policiji koji prijavljuju zlostavljanje, jer je na slučaju bivšeg policajca Gorana Stankovića, koji je jedini u tom slučaju stao na stranu žrtve, postalo jasno da u crnogorskoj policiji ne postoji zaštita zviždača.

HRA poziva v.d. Vrhovnog državnog tužioca Veselina Vučkovića i ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića da na osnovu izvještaja CPT-a pokrenu istragu i utvrde odgovornost nadležnog tužioca i tadašnjih pripadnika Unutrašnje kontrole Uprave policije zbog neefikasne istrage u slučaju prebijanja Aleksandra Pejanovića, kao i da istragu konačno prošire sa ciljem prepoznavanja neposrednih izvršioca i nalogodavaca, što do danas nije učinjeno.

HRA poziva premijera Mila Đukanovića da sazove sjednicu Vlade Crne Gore otvorenu za javnost na kojoj će raspravljati o izvještaju CPT-a, s obzirom da je u izvještaju konstatovano da preporuke koje su upućene još 2008. godine do danas nisu ispunjene.

***

Izvještaj CPT-a možete preuzeti ovdje