27/3/2014 Treći krug glasanja za Vrhovnog državnog tužioca nije u skladu sa Ustavom

26/3/2014 Reagovanje na presudu Osnovnog suda u Podgorici u slučaju HRA protiv države Crne Gore, kao osnivača dnevnika Pobjeda
26/03/2014
28/3/2014 HRA podnijela Inicijativu za ocjenu ustavnosti trećeg glasanja za VDT-a
28/03/2014

27/3/2014 Treći krug glasanja za Vrhovnog državnog tužioca nije u skladu sa Ustavom

Akcija za ljudska prava smatra da je juče trebalo okončati proceduru izbora VDT jer nijedan od kandidata/-kinja u drugom krugu nije dobio potrebnu 3/5 većinu glasova, u skladu sa Ustavom.

Ponavljanje drugog kruga glasanja, u odnosu na kandidate koji su dobili najviše glasova, ali ne i potrebnu 3/5 većinu, predviđeno je odredbom Poslovnika Skupštine koja nije u skladu sa Ustavom.

HRA će sjutra podnijeti inicijativu Ustavnom sudu Crne Gore da ispita ustavnost odredbe 178a Poslovnika, kojom je očigledno izmijenjena Ustavom propisana procedura za izbor Vrhovnog državnog tužioca.

Amandman IV na Ustav Crne Gore, kojim je propisana procedura izbora Vrhovnog državnog tužioca, propisuje samo dva kruga glasanja, dok je odredbom 178a Poslovnika Skupštine Crne Gore, mimo Ustava, faktički uveden i treći krug.

Podsjećamo, Tužilački savjet je predložio Skupštini Branka Vučkovića za Vrhovnog državnog tužioca, ali on u prvom glasanju, 27. decembra 2013. godine, nije dobio dvotrećinsku većinu, pa se Skupština juče, 26. marta 2014. godine, u drugom glasanju, izjašnjavala o svih četvoro kandidata, od kojih je jedan/jedna trebalo da dobije tropetinsku većinu da bi bio izabran za VDT.

Kako niko od kandidata/-kinja nije dobio potrebnu većinu u drugom krugu, prema Ustavu je procedura izbora okončana i jedino može početi iznova, raspisivanjem novog javnog konkursa za izbor VDT-a.

__________________________________

Amandman IV na Ustav Crne Gore

Većinom glasova svih poslanika Skupština donosi zakone kojima se uređuju: način ostvarivanja sloboda i prava građana, crnogorsko državljanstvo, referendum, materijalne obaveze građana, državni simboli i upotreba i korišćenje državnih simbola, odbrana i bezbjednost, vojska, osnivanje, spajanje i ukidanje opština; proglašava ratno i vanredno stanje; donosi prostorni plan; donosi poslovnik Skupštine; odlučuje o raspisivanju državnog referenduma; odlučuje o skraćenju mandata; odlučuje o razrješenju predsjednika Crne Gore; bira i razrješava predsjednika i članove Vlade i odlučuje o povjerenju Vladi; imenuje i razrješava Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

U prvom glasanju dvotrećinskom većinom i u drugom glasanju tropetinskom većinom svih poslanika najranije nakon mjesec dana, Skupština bira i razrješava sudije Ustavnog suda, vrhovnog državnog tužioca i četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. U prvom glasanju Skupština bira vrhovnog državnog tužioca na predlog Tužilačkog savjeta. Ako predloženi kandidat ne dobije potrebnu većinu, Skupština u drugom glasanju bira vrhovnog državnog tužioca iz reda svih kandidata koji ispunjavaju zakonske uslove.

Ovim amandmanom zamjenjuju se stav 2 člana 91 i dopunjava član 91 Ustava Crne Gore.

 

 * * * * *

Poslovnik Skupstine Crne Gore:

3a. Izbor Vrhovnog državnog tužioca

Član 178a

O predlogu za izbor Vrhovnog državnog tužioca otvara se pretres.

Po završenom pretresu pristupa se javnom glasanju.

Ako u prvom glasanju predloženi kandidat za Vrhovnog državnog tužioca ne bude izabran, najranije nakon mjesec dana otvara se pretres o svim kandidatima za Vrhovnog državnog tužioca koji ispunjavaju zakonske uslove.

Po završenom pretresu iz stava 3 ovog člana pristupa se drugom glasanju.

Izbor Vrhovnog državnog tužioca, u drugom glasanju, vrši se tajnim glasanjem na način predviđen odredbama ovog poslovnika o odlučivanju tajnim glasanjem.

Ako nijedan od kandidata iz stava 3 ovog člana ne bude izabran drugo glasanje se ponavlja, s tim što se glasa za kandidata koji je dobio najviše glasova.

Izuzetno, ako je više kandidata iz stava 3 ovog člana dobilo najveći jednak broj glasova, glasanje se ponavlja o ovim kandidatima.

 

Amandmani I do XVI na Ustav Crne Gore

Poslovnik Skupštine Crne Gore