Tender za potrebe štampanja Priručnika za građane o njihovim pravima i obavezama u odnosu na rad policije

SA DJECOM O ULOZI POLICIJE U ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA: OBAVJEŠTAVANJEM POLICIJE MOŽETE SPASITI NEČIJI ŽIVOT!
13/10/2023
Međunarodni dan borbe protiv siromaštva: Crna Gora ni blizu da ispuni preporuke UN Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava za suzbijanje siromaštva iz 2014. godine
17/10/2023

Tender za potrebe štampanja Priručnika za građane o njihovim pravima i obavezama u odnosu na rad policije

Akcija za ljudska prava (Human Rights Action – HRA)

raspisuje

TENDER

za podnošenje ponuda za štampu Priručnika za građane o njihovim pravima i o obavezama u odnosu na rad policije

 

Akcija za ljudska prava (HRA) je u okviru projekta „Upoznaj svoja prava – građanin i policija“ pripremila Priručnik za građane o njihovim pravima i obavezama u odnosu na rad policije, koji planira da ištampa i distribuira putem štampanih medija građanima i građankama širom Crne Gore.

Projekat je podržan kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do odlikovanja politika – M’BASE“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Ko može poslati ponudu?

Sve štamparije na teritoriji Crne Gore.

Kako poslati ponudu?

Pratiti instrukcije iz dijela A tenderske dokumentacije i slanjem finansijske ponude.

Tendersku dokumentaciju je moguće preuzeti sa sljedećih linkova:

Dio A: Informacija za ponuđače

Dio B: Tehnička ponuda

Dio C: Finansijska ponuda

Napomena: cijene u dijelu C: finansijska ponuda treba da budu izražene uključujući PDV.

Rok za slanje ponuda je 25. oktobar 2023. do 16:00h.

Odabir najboljeg ponuđača biće obavljen interno u skladu sa utvrđenim internim procedurama NVO Akcija za ljudska prava.