PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV za angažovanje pravnog analitičara/ke za izradu izvještaja o položaju žrtava seksualnog nasilja kao oštećenih u krivičnom postupku (zaštita identiteta, iskustva iz prakse)

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV za angažovanje eksperta/kinje za pripremu analize ostvarivanja prava na naknadu štete i postizanja statusa civilne žrtve rata za sve žrtve ratnih zločina u Crnoj Gori
24/06/2024
HRVATSKO TUŽILAŠTVO DA POKAŽE OZBILJNOST U ISTRAŽIVANJU STRADANJA NIKŠIĆKO-ŠAVNIČKE GRUPE
25/06/2024

PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV za angažovanje pravnog analitičara/ke za izradu izvještaja o položaju žrtava seksualnog nasilja kao oštećenih u krivičnom postupku (zaštita identiteta, iskustva iz prakse)

Obavještavamo sve zainteresovane za Javni poziv za angažovanje pravnog analitičara/ke za izradu izvještaja o položaju žrtava seksualnog nasilja kao oštećenih u krivičnom postupku (zaštita identiteta, iskustva iz prakse) da je rok za podnošenje prijava produžen do 30.6.2024. godine do ponoći.

Javni poziv je namijenjen pravnim analitičarima/kama iz Crne Gore i regiona sa dugogodišnjim iskustvom u zastupanju žrtava seksualnog nasilja.

Pravni analitičar/ka će biti zadužen/a za izradu izvještaja o specifičnom položaju žrtava seksualnog nasilja i izazovima koje predstavlja njihovo učešće u krivičnom postupku kao svjedoka i ostećenih. Izvještaj će sadržati i pozitivna i negativna iskustva iz regiona.

Rok za dostavljanje nacrta izvještaja je 1. septembar.

Više informacija o javnom pozivu dostupno je ovdje.

Izvještaj će biti pripremljen u okviru projekta ‘Zajedno do pravde – pravna, psihološka i društvena podrška žrtvama ratnih zločina’, koji podržava Evropska unija kroz regionalni projekat “EU podrška izgradnji povjerenja na Zapadnom Balkanu”, koji implementira  Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).