10/05/2013 O Predlogu zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

8/05/2013 Podrška apelu Udruženja Roditelji protiv smanjenja naknada za porodiljsko – roditeljsko odsustvo
08/05/2013
12/05/2013 NVO Proglas protiv Predloga zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti
12/05/2013

10/05/2013 O Predlogu zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Akcija za ljudska prava je danas uputila pismo ministru rada i socijalnog staranja, sa predlogom 8 amandmana na Predlog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Od tih predloženih 8 amandmana, svi su od ranije poznati predlagaču, osim najnovijeg u vezi refundacije naknada za porodiljsko-roditeljsko odsustvo, koji smo dodali zahvaljujući Udruženju Roditelja. Upravo smo saznali da ni taj, kao ni druge amandmane koji su podnijeli poslanici opozicije danas nije prihvatio Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje.

Ostaje šansa da sam predlagač djeluje, odnosno da poslanici podnesu amandmane naredne nedjelje kada počinje rasprava o Predlogu zakona u plenumu.

Uvjereni smo da predložena rješenja nisu dobra, da će pospješiti siromaštvo u Crnoj Gori i da će se sve to posebno loše odraziti na djecu.

U nastavku dio iz našeg pisma ministru:

 

Ističemo naše najvažnije primjedbe:

a)     Predloženo ograničenje iznosa materijalnog obezbjeđenja za porodicu od pet članova (po pravilu roditelji sa troje djece) na 120 eura mjesečno smatramo apsolutno neodgovarajućim u odnosu na realne troškove života. Naglašavamo da je minimalna potrošačka korpa za četvoročlano domaćinstvo utvrđena od strane MONSTATA za mart 2013. iznosila 802,2 eura, odnosno skoro 7,5 puta više od iznosa materijalnog obezbjeđenja koje je predviđeno za četvoročlanu porodicu! Zbog toga predlažemo da se iznos visine materijalnog obezbjeđenja koriguje rastom (ili smanjivanjem) potrošačkih cijena, po uzoru na Zakon o socijalnoj zaštiti Srbije. Posebno apelujemo da se iznos ne ograniči samo na porodice sa pet članova (po pravilu, sa troje djece) i da se poveća za porodice sa šest i više članova. Postojeće rješenje ima efekat kažnjavanja porodica sa više od troje djece u državi kojoj opada natalitet i kojoj je Ustavna obaveza stvaranje uslova kojima se podstiče rađanje djece!

b)     Predloženo ograničavanje uživanja prava na materijalno obezbjeđenje samo na 9 mjeseci godišnje (čl. 29) u praksi bi značilo ostaviti porodice sa djecom bez ikakvih sredstava za život u periodu od 3 mjeseca godišnje! Ovo posebno izaziva zabrinutost u okolnostima kada su uslovi za ostvarivanje prava na MOP vrlo restriktivni i dozvoljavaju (u najboljem slučaju) minimalno posjedovanje imovine. Šta sa onima koji nijesu ni stambeno zbrinuti?! Lako je predvidjeti situaciju u kojoj se upravo Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti, umjesto koliko-toliko očuvane porodice, stvaraju nezbrinuti beskućnici i djeca bez roditeljskog staranja koja se moraju odvojiti od roditelja i smjestiti u Dom za djecu bez roditeljskog staranja. Za očekivati je raspad brakova i pojačan kriminalitet, što sve ima negativne posljedice u svakom smislu po čitavo društvo!

c)     Pored obaveza utvrđenih međunarodnim standaradima, ljudski i civilizacijski minimum je obaveza osnivanja prihvatilišta za beskućnike. U protivnom, kako da preduprijedimo da nam sugrađani stradaju na ulicama u požarima, pokušavajući da se zagriju?! I do sada je država ”mogla” osnovati takvo prihvatilište, pa to nije učinila, osim privremenog finansiranja prihvatilišta jedne NVO.

d)     Predloženo ograničavanje visine sredstava koja se refundiraju poslodavcu po osnovu porodiljskog odsustva zaposlene žene smatramo diskriminatorskim i obeshrabrujućim za žene koje se odluče na majčinstvo. Ne treba izgubiti iz vida da predloženo rješenje podstiče suzbijanje zapošljavanja mladih žena uopšte, kao i izigravanje zakona na način da se žene osiguravaju na minimalnu zaradu, a (neoporezivi) dio zarade primaju mimo zvaničnih tokova. Ova i slične pojave već su uzele maha i pokazalo se da se teško suzbijaju. Pored toga, opravdanje da će se ovakvim restriktivnim zakonskim rješenjima suzbiti pojedinačne zloupotrebe smatramo, narodski rečeno, ”bacanjem djeteta uz prljavu vodu”. Država mora da pokaže svoju ozbiljnost i odlučnost da suzbija zloupotrebe efikasnim radom inspekcijskih službi i pravosuđa, a ne da ukida prava građanima da bi inspekciji smanjila posao. Poštovanje ljudskih prava i stvaranje uslova koji podstiču rađanje djece su ustavne obaveze Crne Gore koje se ovakvim Predlogom zakona potpuno ugrožavaju!

Nadamo se da još uvijek postoji realna šansa da ovakav Predlog zakona ne bude usvojen.

 

Pismo ministru Boškoviću možete preuzeti ovdje.

Predlog amandmana možete preuzeti ovdje.