28/04/2013 Životi beskućnika ostaju da zavise od dobre volje države

24/ 04/ 2013 Izvještaj ”Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”
24/04/2013
8/05/2013 Podrška apelu Udruženja Roditelji protiv smanjenja naknada za porodiljsko – roditeljsko odsustvo
08/05/2013

28/04/2013 Životi beskućnika ostaju da zavise od dobre volje države

U utorak 30. aprila 2013. prestaje sa radom privremeno prihvatilište za beskućnike u Podgorici, koje je od januara ove godine vodila Akcija za ljudska prava zahvaljujući većinskom finansiranju Ministarstva rada i socijalnog staranja i nesebičnom zalaganju koordinatorke prihvatilišta, gospođe Silvane Miranović.

Od 30. aprila će jedino prihvatilište za beskućnike na teritoriji Crne Gore ostati u Pljevljima.

Korisnicima privremenog prihvatilišta koji će u njemu boraviti do 30. aprila obezbijeđeno je ili bar ponuđeno rješavanje socijalnog statusa na različite načine.

Nažalost, zbrinjavanje beskućnika će ubuduće zavisiti od dobre volje državnih organa, odnosno lokalnih samouprava, jer Predlogom zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti nije predviđeno obavezno osnivanje prihvatilišta.

Iako su Predlogom zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti predviđeni pojmovi beskućnika i prihvatilišta-skloništa, propisano je da će se prihvatilište – sklonište osnovati samo ako za tim “postoji potreba”.

Zabrinjava nas da Vlada i pored definisanja pojma beskućnika i usluge smještaja u prihvatilište nije prepoznala da u Crnoj Gori “postoji potreba” za obaveznim osnivanjem prihvatilišta. Za samo četiri mjeseca rada privremeno prihvatilište u Podgorici je obezbijedilo utočište za 16 beskućnika. Prema informacijama koje smo dobili od korisnika prihvatilišta, na željezničkoj stanici u Podgorici brojne druge osobe i dalje žive u vagonima.

Sada je posljednji trenutak da se Predlog zakona izmijeni tako da se nedvosmisleno propiše obaveza osnivanja prihvatilišta za beskućnike, čime bi se obezbijedio minimum standarda na adekvatno stanovanje koje garantuje Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Neophodno je u kontinuitetu obezbijediti rad prihvatilišta bar na teritorijama najvećih opština u državi, u kojima bi socijalno najugroženiji mogli bar da prenoće, da se okupaju i dobiju besplatan obrok.

Vjerujemo da je ovo jedini način da kao društvo pokažemo minimum brige o beskućnicima, kako se više nikada ne bi ponovila situacija iz novembra prošle godine kada je beskućnik u sred Podgorice izgubio život pokušavajući da se zagrije na ulici.

Tim Akcije za ljudska prava

(za dodatne informacije, Mirjana Radović: 067 351 595)