07/12/2012 Saopštenje povodom završetka programa obuke novinara o ljudskim pravima i slobodama i profesionalnoj etici

06/12/2012 “Rat za mir” – 21 godina kasnije
06/12/2012
09/12/2012 Povodom Dana ljudskih prava 2012. godine
09/12/2012

07/12/2012 Saopštenje povodom završetka programa obuke novinara o ljudskim pravima i slobodama i profesionalnoj etici

Akcija za ljudska prava je današnjom radionicom na kojoj je govorio g-din Filip Harding, dugogodišnji urednik BBC World Service i novinar, zaključila ciklus od sedam radionica za novinare na teme ljudskih prava i sloboda i profesionalne etike, koji je podržala Britanska ambasada u Podgorici.

 Program je nastao na osnovu konsultacija sa 9 od ukupno 13 kontaktiranih glavnih urednika crnogorskih medija sa nacionalnom pokrivenošću, čije smo mišljenje zatražili prilikom pripreme projekta. U radionicama su učestvovali urednici i novinari televizije Vijesti, televizije Pink, televizije Atlas, televizije IN, novine Vijesti, nedjeljnika Monitor, Dan-a, Dnevnih novina, radija Antena M, portala Analitika, portala PCNEN, portala Cafe Del Montenegro, kao i predstavnici samoregulatornih tijela Medijskog savjeta za samoregulaciju i Samoregulatornog savjeta za lokalnu i periodičnu štampu Crne Gore.

Učesnici su imali priliku da sa predavačima, profesorom dr Vojinom Dimitrijeviććem, advokatima dr Radomirom Prelevićem, Dušanom Stojkovićem i Peterom Norlanderom, sudijom Mladenom Srdićem i novinarima Ljiljanom Zurovac, Dragutinom Hedlom i Filipom Hardingom razgovaraju o ljudskim pravima na slobodu izražavanja, privatnost i pravično suđenje, kao i o svakodnevnim praktičnim izazovima objavljivanja informacija u skladu sa novinarskom etikom. Govorilo se o domaćoj, ali i regionalnoj i evropskoj praksi.

Akcija za ljudska prava će uskoro objaviti i zbirku izlaganja predavača, koja će biti dostupna na našem sajtu.

Takođe, projekat obuhvata i izradu Priručnika za novinare, koji će na praktičan način pokušati da otkloni dileme u vezi sa tretmanom ljudskih prava u novinarstvu. Posebno zahvaljujemo učesnicima naših radionica koji su svojim komentarima i pitanjima pružili dragocjene smjernice za izradu priručnika. Autorka priručnika je Marijana Bojanić, novinarka nedjeljnika Monitor, urednica i zamjenica direktora televizije Vijesti.

Nadamo se da je i ovaj program obuke još jedan korak u pravcu usvajanja navike da je za kvalitetno i profesionalno obavljanje svakog, pa i novinarskog posla, neophodno kontinuirano nadograđivanje stečenih znanja kroz razgovor sa kolegama i stručnjacima srodnih profila.