22/11/2012 Saopštenje za javnost povodom nesrećnog slučaja beskućnika koji je preminio od opekotina zadobijenih 21. novembra 2012.

20/ 11/ 2012 Izložba dječjih radova pristiglih na konkurs za izbor autora strip na temu ljudskih prava
20/11/2012
22/11/2012 Saopštenje povodom druge prvostepene presude u slučaju ”Deportacija”
22/11/2012

22/11/2012 Saopštenje za javnost povodom nesrećnog slučaja beskućnika koji je preminio od opekotina zadobijenih 21. novembra 2012.

Akcija za ljudska prava izražava žaljenje zbog tragično izgubljenog ljudskog života.

Nažalost, strahujemo da postojeći Predlog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, neće doprinijeti da se ovakvi primjeri ne dešavaju u budućnosti, te da će beskućnici i dalje biti prepušteni sami sebi.

Ukoliko se usvoji sadašnji Predlog, beskućnici će ostati za Zakon neprepoznatljiva kategorija, dok se ”smještaj u prihvatilište” propisuje kao jedna od usluga smještaja bez objašnjenja ko organizuje i kakvo prihvatilište, od kojih sredstava i sl.

Podsjećamo javnost da Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Vlada Crne Gore imaju mogućnost da povuku i dorade Predlog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kako bi se još u ovoj fazi Zakonom definisalo koja lica se smatraju beskućnicima, odnosno koje su obaveze Države i lokalnih samouprava ovim povodom.

Sa tim u vezi, Akcija za ljudska prava je još u toku javne rasprave o navedenom Zakonu predložila da se smještajem u prihvatilište korisniku obezbijedi kratkotrajan smeštaj i osigura bezbjednost, zadovoljenje njegovih osnovnih potreba i pristup drugim uslugama, i da ovu uslugu obezbijedi lokalna samouprava.

Ubijeđeni smo da bi lokalne samouprave morale da podnesu troškove elementarnog zbrinjavanja beskućnika na svojoj teritoriji, kao minimum građanske i ljudske solidarnosti, kako ne bismo svjedočili scenama u kojima se naši sugrađani hrane kontejnerskim otpacima i spavaju na ulici, ili, kako smo vidjeli, smrtno stradaju pokušavajući da se ugriju.

Šteta je što država nije pomogla prihvatilište koje je u Tološima organizovala nevladina organizacija, a koje je obustavilo rad zbog nedostatka sredstava, kako smo svi mogli da saznamo putem medija.

 

Mirjana Radović
Akcija za ljudska prava