20/ 11/ 2012 Izložba dječjih radova pristiglih na konkurs za izbor autora strip na temu ljudskih prava

06/11/2012 Saopštenje povodom nepristrasnosti i nezavisnosti sudija i organa za prekršaje vezano za incident protiv novinara
06/11/2012
22/11/2012 Saopštenje za javnost povodom nesrećnog slučaja beskućnika koji je preminio od opekotina zadobijenih 21. novembra 2012.
22/11/2012

20/ 11/ 2012 Izložba dječjih radova pristiglih na konkurs za izbor autora strip na temu ljudskih prava

Akcija za ljudska prava i Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda povodom Dana djeteta, od 19. do 21. novembra organizuju izložbu radova pristiglih na konkurs za izbor autora stripa na temu dječijih prava, u holu zgrade u kojoj se nalaze prostorije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda (Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 1/A). Izložba je biti dostupna i na internet stranici Ombudsmana posvećenoj dječjim pravima

Na osnovu tridesetak pristiglih dječjih pisama kancelariji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, i prethodnim istraživanjima koje je sprovela kancelarija Zaštitnika, izdvojeno je pet tema koje će obuhvatiti epizode stripa za djecu o ljudskim pravoma, čija je izrada planirana u okviru projekta ”Djeco, pišite Ombudsmanu”: diskriminacija, vršnjačko nasilje, nasilje u porodici, neprimjereno ponašanje nastavnika prema djeci i nedovoljno učešće djece u odlučivanju. Početkom avgusta raspisan je konkurs za izbor autora crteža i scenarija stripa, koji je bio otvoren za sve, i djecu i odrasle.

Na konkurs je stiglo 25 prijava, od kojih 18 za konkurs za scenaristu, a 17 za ilustratora stripa. Prijavilo se ukupno 27 djece sa 14 radova: 6 radova je prijavljeno na konkurs za scenario, a 8 za ilustracije.

Komisija u sastavu: Tamara Milić, predstavnica Ministarstva prosvjete, Nađa Durković, predstavnica Zavoda za udžbenike, Radoslav Milošević ATOS, predstavnik Zavoda za školstvo, Nela Krnić-Brković, predstavnica UNICEF-a, uz predstavnike institucije Ombudsmana i Akcije za ljudska prava (Nevenka Stanković i Tea Gorjanc-Prelević), odlučila je da ilustrator stripa bude umjetnik iz Nikšića, Ilija Nikčević, a da scenaristi strip epizoda budu Svetozar Obradović, iskusni strip scenarista iz Novog Sada, koji će biti glavni urednik stripa, Ante Krstulović, publicista iz Splita i djeca – članovi literarne sekcije OŠ „Radomir Rakočević“ iz Prošćenja, Mojkovac: Valentina Stanić, Todor Raičević, Ivana Medojević, Anđela Stanić, Božidar Medojević, Anđela Medojević, Duško Zejak, i Milan Filipović. Odlučeno je i da mladi umjetnik Nikola Vuković iz Vrbasa (Srbija), koji je na konkurs poslao 37 tabli stripa o Miti, dječaku bez ruku, dobije specijalnu nagradu.

Izložba je nastala iz želje da se posebno istakne dječija kreativnost i razumijevanje ljudskih prava koje su pokazali u radovima koje su poslali na konkurs.

Izložba se organizuje u okviru projekta “Djeco, pišite Ombudsmanu!“ koji Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda realizuje u partnerstvu sa NVO Akcija za ljudska prava. Projekat su finansijski podržali UNICEF, Ambasada Švajcarske u Beogradu i Britanska ambasada u Podgorici.