30/ 10/ 2012 Postupanje pripadnika Uprave policije povodom košarkaške utakmice

21/10/2012 Neodložne reforme u pravosuđu
21/10/2012
06/11/2012 Saopštenje povodom nepristrasnosti i nezavisnosti sudija i organa za prekršaje vezano za incident protiv novinara
06/11/2012

30/ 10/ 2012 Postupanje pripadnika Uprave policije povodom košarkaške utakmice