21/10/2012 Neodložne reforme u pravosuđu

Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori
19/10/2012
30/ 10/ 2012 Postupanje pripadnika Uprave policije povodom košarkaške utakmice
30/10/2012

21/10/2012 Neodložne reforme u pravosuđu

Izvještaj o napretku Crne Gore na putu ka pridruživanju EU za 2012. godinu ukazuje da i pored izvjesnog napretka koji je Crna Gora ostvarila i dalje postoji ozbiljna zabrinutost u pogledu nezavisnosti crnogorskog pravosudnog sistema. Naglašavamo ovaj problem, jer je nezavisno i odgovorno pravosuđa neophodno kako za zaštitu osnovnih, ljudskih prava, tako i za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala.

Evropska komisija u svom izvještaju, pored podsjećanja na nesprovedenu reformu Ustava, ponovo ističe i da ”postojeći kriterijumi za izbor i napredovanje nosilaca pravosudnih funkcija nijesu dovoljno objektivni i jasni, što je posledica nedostatka postupka za redovno ocjenjivanje rada sudija i tužilaca”.

Da bi se obezbjedile garancije nezavisnosti i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija neophodno je uspostaviti pouzdan sistem ocjenjivanja kandidata za izbor na te funkcije, kao i redovno ocjenjivanje rada izabranih sudija i tužilaca u cilju njihovog objektivnog napredovanja u karijeri. Neophodno je propisati parametre za ocjenjivanje propisanih kriterijuma za izbor i napredovanje, što još uvijek nije učinjeno, kako smo i 12. jula 2012. objavili u izvještaju ”Analiza rada Sudskog savjeta 2008-2012”. Ovakvo stanje, u kombinaciji sa nedovoljno obrazloženim odlukama Sudskog savjeta o izboru kandidata, izaziva sumnje u nepristrasnost i objektivnost napredovanja u pravosuđu. Takođe, široki, neprecizni osnovi za pozivanje sudija i tužilaca na odgovornost, bez obaveznog redovnog ocjenjivanja svačijeg rada pojedinačno, omogućavaju da se po slobodnoj procjeni samo neke sudije pozivaju na odgovornost, za razliku od drugih. Za vrijeme proteklog, četvorogodišnjeg manadata Tužilačkog savjeta, nije pokrenut ni jedan postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti ili razrješenje tužilaca ili njihovih zamjenika.

Akcija za ljudska prava zalaže se još od 2008. godine za redovno ocjenjivanje sudija i tužilaca, na osnovu proširenih kriterijuma za ocjenu rezultata rada. Još jednom naglašavamo da je neophodno da se Poslovnikom o radu Sudskog i Tužilačkog savjeta propišu precizni parametri (mjerila) za ocjenjivanje ispunjavanja kriterijuma i podkriterijuma, koji su predviđeni zakonskom regulativom i da se uvede redovno ocjenjivanje, kako primjećuje i EU.

Akcija za ljudska prava nastavlja da sprovodi monitoring rada Sudskog i Tužilačkog savjeta, zahvaljujući podršci USAID i Fondacije Institut za otvoreno društvo.