Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori

17/ 10/ 2012 Rad Komisije za uslovni otpust morao bi biti transparentniji
17/10/2012
21/10/2012 Neodložne reforme u pravosuđu
21/10/2012

Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori

U okviru projekta ”Monitoring novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori”, koji podržava Britanska ambasada u Podgorici, HRA od septembra 2012. sprovodi sljedeće aktivnosti:

 

  • monitoring medija, koji obuhvata dnevno praćenje medija s nacionalnom pokrivenošću u Crnoj Gori i rada dva od ukupno tri samoregulatornih tijela u Crnoj Gori. Projektni tim uočava nepravilnosti u medijskom izveštavanju pet dnevnih novina, jednog nedjeljnika i portala (televizijske i radio emisije pratimo samo po potrebi) u odnosu na Kodeks novinara Crne Gore i standarde slobode izražavanja iz prakse Evropskog suda za ljudska prava, i analizira odgovore novinarskih samoregulatornih tijela na uočene nepravilnosti.

 

  • Izrada izvještaja o monitoringu na osnovu rezultata monitoringa. Izvještaji će sadržati studije slučaja – opisane nepravilnosti uočene u praksi i analizu postupanja tijela u vezi sa uočenim nepravilnostima ili izostanak očekivane reakcije, i, prema potrebi, preporuke za unapređenje rada novinarskih samoregulatornih tijela. Predviđena je izrada  tri polugodišnja i jednog završnog izvještaja koji će sadržati ocjenu o medijskoj samoregulaciji.

 

  • Prevod i dostavljanje prevedenih sažetaka presuda Evropskog suda za ljudska prava i drugih standarda Savjeta Evrope. U saradnji sa advokatom Piterom Norlanderom, direktorom Media Law Defence Initiative iz Londona, odabrani sažeci relevantne prakse Evropskog suda za ljudska prava i drugih standarda i preporuka Savjeta Evrope pripremaju se dva puta mjesečno i dostavljaju članovima novinarskih samoregulatornih tijela, novinarima, nevladinim organizacijama i sl.

* * * * *

cg

Monitoring rada novinarskih samoregulatornih tijela u Crnoj Gori 2012-2014