21/ 06/ 2012 Poštovanje ljudskih prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u ZIKS-u

28/5/2012 Dvadeset godina od zločina deportacije izbjeglica – Pravda je još daleko
28/05/2012
22/06/2012 Monitoring izvještaj ”Poštovanje ljudskih prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija”
22/06/2012

21/ 06/ 2012 Poštovanje ljudskih prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u ZIKS-u

Sjutra, 22. juna u 10 h, u hotelu Ramada u Podgorici (sala Lesendro), biće upriličeno predstavljanje monitoring izvještaja ”Poštovanje ljudskih prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne zatvora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija” koji su izradile NVO Akcija za ljudska prava, Centar za antidiskriminaciju EKVISTA, Centar za građansko obrazovanje i Sigurna ženska kuća, u okviru projekta ”Monitoring poštovanja ljudskih prava u ustanovama zatvorenog tipa u Crnoj Gori” koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Njemačke ambasade u Podgorici.

Sastavni dio izvještaja su i rezultati istraživanja ”Poštovanje ljudskih prava u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija – stavovi osuđenika” koje je sprovedeno u martu i aprilu ove godine po principu anonimnog anketiranja. U istraživanju je učestvovalo 495 osuđenika u Podgorici, tj. 58.9% od ukupnog broja lica na izdržavanju kazne zatvora u Spužu.

Skupu će prisustvovati potpredsjednik Vlade i ministar pravde i ljudskih prava Duško Marković sa saradnicima, zamjenik šefa delegacije EU u Crnoj Gori i šef sektora za politiku, evropske integracije i privredu, Alberto Kamarata i v.d. direktora ZIKS-a Miljan Perović sa saradnicima. 

Ovo je četvrti izvještaj koji se objavljuje u okviru ovog projekta. Prethodno su objavljeni izvještaji o poštovanju prava štićenika JU ”Komanski most”, Centra za mlade ”Ljubović” i pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama u Crnoj Gori.

Neposredni cilj i ovog monitoringa bio je da provjeri u kojoj mjeri su ispunjene preporuke Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) Vladi Crne Gore na osnovu posljednje posjete Komiteta Crnoj Gori u septembru 2008. godine. Kao i u prethodnim slučajevima, monitori su dodali i svoje preporuke za unapređenje poštovanja ljudskih prava u skladu s evropskim standardima i najboljom praksom. 

 Agendu skupa možete preuzeti ovdje.