20/10/2011 Pismo Sudskom savjetu: Usvojite parametre za objektivno ocjenjivanje kriterijuma

19/10/2011 Članak povodom slučaja Petra Komenića, ND Vijesti, 18. 10.2011.
19/10/2011
23/10/2011 Zahtjev za ispravkom urednicima Antene M i Dan-a
23/10/2011

20/10/2011 Pismo Sudskom savjetu: Usvojite parametre za objektivno ocjenjivanje kriterijuma

Izvještaj o napretku Crne Gore za 2011 godinu, koji je Evropska komisija nedavno objavila, pokazuje da i dalje postoji ozbiljna zabrinutost u pogledu nezavisnosti crnogorskog sudstva, između ostalog i zbog toga što procjena do koje mjere su ispunjeni kriterijumi za izbor sudija ostaje u isključivoj nadležnosti Sudskog savjeta.

Odavno naglašavamo da je u cilju postizanja ujednačenog i objektivnog ocjenjivanja kandidata neophodno da se Poslovnikom o radu Sudskog savjeta propišu precizni parametri (mjerila) za ocjenjivanje ispunjavanja kriterijuma i podkriterijuma koji su predviđeni zakonima o sudovima i o Sudskom savjetu. Drugim rječima, pored toga što je propisano što će se kod kandidata ocjenjivati, tj. kriterijumi, neophodno je propisati i na osnovu čega se ti kriterijumi ocjenjuju ocjenama od 1 do 5. Jedino tako se ocjenjivanje kandidata za sudije i one sudije koji napreduju može standardizovati, a prostor za proizvoljnost i pristrasnost svesti na minimum. (O ovome smo detaljno pisali u knjizi ”Analiza reforme sudija u Crnoj Gori 2007-2008”, koja se može vidjeti na internet stranici Akcije https://www.hraction.org/wp-content/uploads/hra-analiza_reforme_izbora_sudija_u_crnoj_gori-cg.pdf).

Kako je Poslovnik već trebalo da bude usvojen 12. oktobra 2011, uputili smo pismo Sudskom savjetu.

Akcija za ljudska prava sprovodi projekat „Monitoring rada Sudskog savjeta“, koji finansira East West Management Institute, pod pokroviteljstvom USAID i Fondacija Institut za otvoreno društvo.

Pismo Sudskom savjetu