19/10/2011 Članak povodom slučaja Petra Komenića, ND Vijesti, 18. 10.2011.

17/10/2011 Na Dan borbe protiv siromaštva
17/10/2011
20/10/2011 Pismo Sudskom savjetu: Usvojite parametre za objektivno ocjenjivanje kriterijuma
20/10/2011

19/10/2011 Članak povodom slučaja Petra Komenića, ND Vijesti, 18. 10.2011.