13/10/2011 Komentar HRA povodom odluke Evropske komisije da Evropskom savjetu preporuči da otvori pregovore sa Crnom Gorom o pridruživanju EU

11/10/2011 Izjava povodom slučaja Petra Komnenića
11/10/2011
O PROJEKTU
13/10/2011

13/10/2011 Komentar HRA povodom odluke Evropske komisije da Evropskom savjetu preporuči da otvori pregovore sa Crnom Gorom o pridruživanju EU

Očekujemo da pregovori o pridruživanju dovedu do ozbiljnih promjena u Crnoj Gori, posebno u pogledu vladavine prava i suzbijanja nekažnjivosti za kršenje ljudskih prava i druge zloupotrebe položaja, koje su do sada tolerisane.

Zbog toga se nadamo da će Evropski savjet prihvatiti preporuku Komisije i odrediti što skoriji datum za početak pregovora naredne godine i da će to učiniti da nadležni nosioci vlasti počnu ozbiljno da koriste stručne preporuke NVO u cilju što skorije evropske budućnosti Crne Gore.

Odluka EK da pregovori sa Crnom Gorom započnu i završe sa poglavljima o pravosuđu i ljudskim pravima, potvrda je važnosti ovih pitanja na čijem uređenju Akcija za ljudska prava insistira godinama. To je i jasna poruka da Crna Gora neće ući u Evropsku uniju dok uvjerljivo ne dokaže da posjeduje pravosudni sistem koji je u stanju da obezbijedi jednakost svih pred zakonom i efikasno zaštiti ljudska prava.

Akcija za ljudska prava je nedavno objavila knjigu ”Ljudska prava u Crnoj Gori 2010-2011”, sa izdvojenih 225 preporuka za Vladu i pravosuđe o tome kako unaprijediti postojeće stanje i obezbijediti poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori.