31/05/2011 Konferencija LGBT prava, sloboda izražavanja, sloboda okupljanja i/ili seksualna stigma u Crnoj Gori

27/05/2011 Saopštenje povodom sedam godina od ubistva Duška Jovanovića
27/05/2011
01/06/2011 Upravni sud usvojio tužbu Akcije i poništio rješenje Ministarstva pravde o zabrani pristupa informacijama o statusu istraga u 14 slučajeva kršenja ljudskih prava
01/06/2011

31/05/2011 Konferencija LGBT prava, sloboda izražavanja, sloboda okupljanja i/ili seksualna stigma u Crnoj Gori

LGBT Forum Progres, Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Akcija za ljudska prava
organizuju konferenciju
LGBT prava, sloboda izražavanja,

sloboda okupljanja i/ili seksualna stigma u Crnoj Gori

31. maj 2011. godine, 9.30h, sala Centra za građansko obrazovanje

Ova konferencija je dio programa koji se odvija na dan planiranog termina održavanja prve Parade ponosa u Crnoj Gori koju je Organizacioni odbor iz reda civilnog društva odložio dok se ne steknu za to potrebni politički i bezbjednosni uslovi. Ona je pomognuta od strane međunarodne akademske konferencije „Pravda na Balkanu: jednakost za seksualne manjine“.

Na konferenciji će biti predstavljena situacija LGBT populacije u Crnoj Gori, konkretni izazovi u pokretanju institucionalne, političke i profesionalne odgovornosti državnih organa, problemi sa kojima se susreću predstavnci civilnog društva i iskustva iz regiona kada je u pitanju ostvarenje prava LGBT populacije.  Dodatno, posebna pažnja će biti posvećena borbi protiv stereotipa i predrasuda i značaju obrazovanja u ostvarenju modernog koncepta ljudskih prava.