15/09/2008 Akcija za ljudska prava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o JRDS RTCG

Akcija o ustavnim garancijama ljudskih prava
30/08/2008
Zajedničko saopštenje Sigurne ženske kuće i Akcije za ljudska prava
18/09/2008

15/09/2008 Akcija za ljudska prava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o JRDS RTCG