Zajedničko saopštenje Sigurne ženske kuće i Akcije za ljudska prava

15/09/2008 Akcija za ljudska prava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o JRDS RTCG
15/09/2008
Odgovor Sigurne ženske kuće i Akcije za ljudska prava na saopštenje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija
19/09/2008

Zajedničko saopštenje Sigurne ženske kuće i Akcije za ljudska prava

Izvršna direktorica NVO Sigurna ženska kuća, Ljiljana Raičević, 17. septembra, u 13 h posjetila je pritvorenicu Vladanu Kljajić, čija je majka, Milena Kljajić, podnijela krivične prijave protiv službenica ZIKS Spuž koje su navodno njenoj kćerki nanijele teške povrede. Ljiljana Raičević se lično uvjerila da je tijelo Vladane Kljajić u modricama, da ona od bolova otežano govori, da se posebno žali na bolove u bubrezima i da već danima mokri krv.

Ljiljana Raičević je uputila pismo predsjedniku Višeg suda, Ivici Stankoviću i nadležnoj istražnoj sudiji Dragici Vuković, u kome je saopštila vidljivi opis povreda Vladane Kljajić i zahtijevala hitnu nezavisnu medicinsku procjenu njenog stanja i njeno odgovarajuće liječenje. Kopija tog pisma upućena je i direktoru ZIKS Spuž, kao i Vrhovnom državnom tužiocu.

Nevladine organizacije Sigurna ženska kuća i Akcija za ljudska prava apeluju da se Vladani Kljajić ukaže hitna odgovarajuća medicinska pomoć, kao i da nadležni državni tužilac sprovede hitnu, nepristrasnu i djelotvornu istragu po krivičnoj prijavi koju je u subotu, 13. septembra, protiv dvije službenice ZIKS podnijela majka Vladane Kljajić.

Ističemo da je država posebno odgovorna za zaštitu tjelesnog integriteta Vladane Kljajić, kao i svih drugih lica koja se nalaze u pritvoru ili zatvoru, bez obzira na to da li su i za koje krivično djelo osuđeni, i da li su izvršili bilo kakav disciplinski prekršaj. Zaštita od torture, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja je fundamentalno ljudsko pravo od kojeg su zabranjena odstupanja u bilo kakvim mirnodopskim ili ratnim uslovima. Neefikasna istraga prijave torture takođe znači kršenje ovog prava.

Nastavićemo da pratimo efikasnost istrage ovog slučaja i da zahtijevamo krivično gonjenje i ozbiljno kažnjavanje onih koji su odgovorni za stanje u kojem se Vladana Kljajić nalazi.

 

Za Sigurnu žensku kuću                       i            Akciju za ljudska prava 
_____________                                              _________________

Ljiljana Raičević                                                  Tea Gorjanc Prelević